La main à la pâte
Ruka u testu u svetu

English version :


Francuski projekt La main à la pâte je postigao izuzetan uspeh u inostranstvu. Od  2000, je ukazano gostoprimstvo nizu stranih delegacija koje su se upoznale sa realizaciojm progama u francuskim školama. Brojne zemlje su razvile niz dispozitiva inspirisanih  ovim projektom, a francuska ekspertiza i iskustvo su postali veom acenjeni. Među najaktivnije na tom planu spadaju : Nemačka, Argentina, Belgija, Kambodža, Kamerun, Čile, Kolumbija, Senegal, Srbija, Slovačka, Švedska, Švajcarska, Tunis, Vijetnam… 

Partnerstvo sa velikim zemljama poput Kine i Brazila zaslužuje da bude posebno pomenuto.

Saradnja je u povoju sa  nizom drugih zemalja :  Avgansitan, Alžir, SAD, Haiti, Iran, Luksemburg, Madagaskar, Meksiko, Peru, Filipini, Togo, itd.

Kompletan prikaz ove saradnje, odnosno kooperacije ostvarene do 2007 je dato u brošuri koju možete preuzeti na francuskom preuzmite dokument  i na engleskom jeziku ovde.

Akcije La main à la pâte à u inostranstvu pokrivaju sledeće aspekte :

  1.  Upoznavanje sa ekspertizama o značaju reforme predavanja nauka u školama urađenim u internacionalnim organizacijama poput Inter Academy Panel-a (IAP), UNESCO, itd, i njihovo predstavljanje u odgovarajućim sredinama;
  2. Pripremanje trenera u zemljama koje to zahtevaju, ali i u Francuskoj zahvlajujući partenrstvu sa CIEP;
  3.  Stavljanje na raspolaganje niza resursa, naročito onih za aktivnosti u odleljenju, metodoloških resursa, itd.;
  4. Prevođenje i prilagođavanje sajta La main à la pâte na druge jezike. Ovaj sajt je preveden u Latinskoj Americi, Kini, Egiptu, Nemačkoj, Maleziji, Iranu, Srbiji i nizu drugih zemalja ;
  5. Pokretanje zajedničkih projekata i internacionalnih takmikčenja između učenika različitih zemalja.

Osim bilateralnih kooperacija, pokrenute su i regionalne akcije poput onih u Jugoistočnoj aziji (partnerstvo sa ministarstvima obrazovanja Jugoistočne Azije – SEAMOE RECSAM), u Latinskoj Americi, ili Evropi gde su dva projekta finansirana u okviru FP6 programa a koordinira ih tim La main à la pâte (SciencEduc i Pollen).
Sve ove aktivnosti su moguće zahvaljujući podršci Ministarstva obrazovanja Francuske, servisima za kooperaciju i kulturne aktivnosti pri diplomatskim predstavništvima, fondacijama (groupe PSA, fondation Mérieux…). One su najčešće realizovane u okviru partnerstva između institucija visokog ranga odgovarajuće zemlje i Akademije nauka Instituta Francuske.
La main à la pâte dans le monde en 2007

Poslednja izmena : 17/01/2009