La main à la pâte
Pedagoški pristup

Pristup koji preporučuje Ruka u testu stavlja u prvi plan  konstrukctiju znanja kroz istraživanje, eksperimentisanje i diskusiju.

On ima za cilj da praktikuje nauku kroz aktivnost, postavljanje pitanja, istraživanje, eksperimentisanje, kolektivnu konstrukciju a ne učenjem suvopranih iskaza koje treba memorisati.

Učenici sami realizuju eksperimente, razmišljaju, i diskutuju da bi razumeli rezultat koji su dobili.

Uči radeći. Uči postepeno grešeći. Uči interagujući sa svojim drugovima i ekspertima, izražavajući svoj stav pišući, prikazujući taj tekst drugima, suočavajuči svoje mišljenje sa drugima i sa eksperimentalnim rezultatima,  da bi mu na taj način  testirao zasnovanost  i punovažnost.

Nastavnik predlaže, ponekad polazeći i od pitanja koje je postavio učenki, (ali ne i uvek) situacije koje mu omogućuju da smisleno istražuje.  Usmerava učenike ali ne radi u mesto njih .  Omogućuje im da iskažu i diskutuju njihov stav, posvećujući posebnu pažnju jezičkom izražavanju. Daje zaključke koji su u saglasnosti sa dobijenim eksperimentalnim rezultatima, i stavlja ih u kontekst naučnih znanja. Vodi aktivnosti tako da se ostvaruje progresivni napredak u učenju..
Elemente ovog pristupa možemo naći u opisu vezanom za eksperimentalnu svesku, u kojoj se nalaze kako lični ili individulani tako i koletivni (grupe, ili celog odeljenja).

Časovi u odeljenju se organizuju oko neke teme, ali na takv način da je moguć postepeni napredak u sticanju znanja, pristupa, usmenog i pismenog jezičkog izražavanja. Svakoj temi je potrebno posvetiti dovoljno dugo vremena da bi se moglo omogućiti prepravljanje, reformulacija, i stabilizacija stečenih znanja.

Poslednja izmena : 05/10/2008