La main à la pâte
Pravne napomene

Korišćenje dokumenata

Svi delovi Internet sajta Ruka u testu (dokumenti, slike, crteži, strukture, itd.) su zaštićeni kao intelktulana svojina. Ipak, dokumenti mogu biti slobodno korišćeni od strane nastavnika za pedagošku upotrebu ali ne i komercijalnu. Jedini uslov je da njegovo poreklo bude citirano. Oni koji se ne budu pridržavali ovog pravila reskiraju da budu izloženi zakonskim sankcijama.

Upis na sajt

Upisom na sajt automatski prihvatate pravila Netiquette koja za njega važe, kako na internacionalnom tako i na loklanom nivou .
Lični podaci tokom upisa na sajt neće biti saopšteni trećem licu niti će biti ustupljeni kao predmet bilo kakvog tretmana. Upoznajte se sa zakonskom regulativom, po ovom pitanju,  u Srbiji.

Baze podataka sajta Ruka u testu je predmet ugovora ……. pod borjem ……

Poslednja izmena : 05/10/2008