La main à la pâte
Radni prostor

Ova rubrika vam omogućuje da besplatno raspolaĚete zajedničkim radnim prostorom koji vam omogućuje da prikaĚete i vodite projekt sa svojim partnerima na distanci. Ovi projekti mogu da imaju različite ciljeve (pravljenje pedagoških resursa, organizacija nekog seminara za učitelje, nekog kolokvijuma...) u oblasti predavanja nauka.

Svaki radni prostor ima svoje okruĚenje ( rezervisan je za poznate članove;s : drugi korisnici sajta nemaju pristupu;s) uključuje :

  • listu distribucije (komunikacija sa svim učesnicima radnog prostora)
  • dodeljene fajlove (postavlja dokumente u repertoar dostupan članovima)
  • svoju agendu (planiranje sastanaka, događaja...)
  • svoj adresar (omogućuje brz kontakt sa svakim od članova)
  • svoja oruđa upravljanja (za upise za vaš radni prostor, za vaše fajlove, za vaše liste distribucije...)

MoĚete kreirati vaš sopstveni radni prostor (na taj način vi i upravljate njime) ili zahtevati da učestvujete u nekom već formiranom prostoru sa donje liste,(na njegovom rukovodiocu je da odluči da li će vas primiti ili ne).Naslov Tip radnog prostora Datum otvaranja Nb &#269lana
Nijedan radni prostor se ne prikazuje            
Poslednja izmena : 30/06/2006