La main à la pâte
Obrazovanje za održivi razvoj (ESD)

Obrazovanje za održivi razvoj (ESD): projekat EU-SUSTAIN


 

With the support of the Lifelong Learning programme of the European Union.

 


The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.Nastavnicima u Srbiji stavlјamo na raspolaganje prevod na srpski jezik tri priručnika nastala tokom trogodišnje aktivnosti 11 naučnih i obrazovnih institucija, među kojima i Instituta za nukelarne nauke VINČA i saradnika s Univerziteta u Beogradu, iz 10 zemalјa u okviru projekta EU SUSTAIN. Sadrže aktivnosti koje se realizuju istraživačkim pristupom zasnovanim na naučnom obrazovanju (IBSE) primenjenim na teme iz obrazovanja za održivi razvoj (ESD). Deo akitvnosti u Srbiji je prikazan i s 4 Biltena (dole su dati linkovi) realizovana u okviru radionica na izložbama o održivom razvoju, u saradnji s Francuskim institutom u Beogradu, koje su bile u više gradova Srbije. 

Nastavnicima u osnovnoj i srednjoj školi je data podrška pri implementacji uzbudlјivih i inovativnih programa podučavanja o energiji za održivost. Priručnik ima za cilј i davanje podrške učenicima pri razvoju svojih naučnih znanja o energiji i energetskim izvorima uz pružanje prilika za istraživanje, razmatranje i debatu o ekonomski, društvenim i naučnim pitanjima u vezi energetskih izvora i štednje energije.

Priručnik za energiju, SUSTAIN projekta sadrži šest jedinica i nudi nastavnicima učenika osnovnih i srednjih škola resurse s detalјnim uputstvima uz primenu istraživa-čkog pristupa pri podučavanju o energiji. Osnovne informacije za nastavnika u vezi IBSE, ESD i energije su date u svakoj jedinici.

Preuzmite: Priručnik za energiju

 
 

Svakodnevni objekti koje skoro uvek smatra-mo kao nešto uobičajeno mogu biti izvor sti-mulacije i dostupnosti istraživačkog pristu-pa za decu. Priručnik nas upoznaje na koje sve načine porodični objekti mogu biti iskori-šćeni za razvoj naučnog razumevanja i istra-živačkih veština kod dece. Ti objekti imaju svoje životne priče. Interesnatno je ispitati kako su napravlјeni, šta će im se desiti po-što ih više ne upotreblјavamo. Deca će, iz svoje perspektive i na osnovu svojih potreba i iskustava, razmatrati ekološke, društvene i ekonomske pojave u vezi održivog razvoja, i time ostvariti mogućnosti za transdiscipli-narne akti vnosti na primerima šolјe, patika ali i objekata koje nastavnici sami odaberu.

Preuzmite: Priručnik za svakodnevne objekte

 
 

Ovaj priručnik razmatra četiri proizvoda iz oblasti hrane: mleko, hleb, med i sezonsko voće i povrće. Za svaki od ovih proizvoda razvijen je set od četiri aktivnosti koje se odnose na hranu, njenu proizvodnju i distri-buciju, kao i njeno korišćenje. Deci je moguće usmeriti pažnju na različite aspekte hrane koje nisu ranije uočili i tako uticati na način njihovog delovanja. Mogu postavlјti pitanja poput: Da li ima ikakve razlike ako kupim ovaj proizvod umesto nekog drugog? Odakle dolazi moja hrana? Zašto je ovaj proizvod jeftiniji, a onaj drugi znatno skuplјi? Pošto shvate koliko se hrane baca, mogu uz pomoć svojih porodica da prestanu da to čine i pokušaju da nađu alternativne mogućnosti.

Preuzmite: Hrana u obrazovanju za održivi razvojRADIONICA :MOJ DOPRINOS ODRŽIVOM RAZVOJU I OČUVANјU BIODIVERZITETA

http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/bdd_image/bilten/KNJIZICA_BIODIVERZITET_ODRZIVI_RAZVOJ.pdfRADIONICA : KAKO ČOVEK TRANSFORMIŠE MATERIJU ZA SVOJE OSNOVNE POTREBE

http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/bdd_image/bilten/Knjizica_eksperimentI_ENERGIJA_014.pdfRADIONICA : KAKO ČOVEK PRIPITOMLjAVA(O) I KORISTI(O) SVETLOST ZA SVOJE POTREBE

http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/bdd_image/bilten/Knjizica_eksperimenti_SVETLOST.pdfRADIONICA : OBRAZOVANјE, REŠENјE ZA ODRŽIVU PLANETU


Dissemination and exploitation of results_SUSTAIN_SERBIA
Poslednja izmena : 25/01/2017