La main à la pâte
Pedagoška dokumentacija :
02/10/2006
Datum publikovanja : 
 
 

Francuski projekt  La main à la pâte je pokrenut pre 9 godina a uticaj radova posvećenih odnosu obrazovanja i kognitivne nauke je još uvek vrlo ograničen, posebno u nastavnom procesu odnosno školi.  Međutim, u drugim zemljama su istraživanja na granici ove dve oblasti utoliko intenzivnija kako sa novim metodma istraživanja počinje da se transformiše  razumevanje akta samog saznanja.
Preokupiranost eminentih naučnika, diljem planete (SAD, Japan, Holandija, Engleska),  ovim pitanjem je prisutna već duži niz godina, a i uticaj njihovih radova na oblasti obrazovanja i nastanovm procesu nije zanemarljiv.  Veliki broj istraživača u Francuskoj- od kojih su neki i članovi Akademije nauka- radi na temi akta saznanja ili funkcionisanju mozga. Rezultati tih istraživanja su loše ili vlo malo poznati sredinama za koje su bitna, pa je zato i razmišljanje o uticaju na pedagošku materiju još uvek u začetku.
Francuska Akademija nauka je vođenjem projekta La main à la pâte  o predavanju nauka stekla izuzetno iskustvo i dala veliki doprinos, pa zato i nastoji da pokrene debatu o vezama između obrazovanja, saznanja i mozga. Svi budući prilozi će biti predstavljeni na sajtu La main à la pâte.

Sadržaj pedagoške dokumentacije
Poslednja izmena : 02/10/2006