La main à la pâte
Pilot centri

Pilot centri- Regionalni centri za talente

U Francuskoj su skoro u svakom regionu osnovani pilot centri sa ciljem da se promoviše primena istraživačkog metoda u predavanju nauka i promocija nauke u društvu. 

Srbija može za ove namene da iskoristi postojeće regionalne centre za talente. Sigurno je da će među mladima biti više zainteresovanih za nauke a time više uspešnih ako kroz ove centre bude tokom godine prolazilo više đaka i dolazilo više učitelja koji žele da primene istraživački metod u svom radu. 

Projekt  Ruka u testu će biti partner svima koji se budu angažovali na realizaciji ove ideje, pružajući resurse, uključujući učenike u međunarodne projekte, povezujući nastavnike sa njihovim kolegama u drugim regionima i zemljama, postavljajući na Internet sajt pedagoške inovacije nastavnika

Aktivnosti tih centara mogu biti sledeće:

Praćenje i sradanja sa vaspitačicama, učiteljima i nastavnicima

Proizvodnja i podela pedagoških resursa 

Pružanje mogućnosti za realizaciju nekih aktivnosti škola u samim centrima 

 

Poslednja izmena : 04/10/2008