Prostor za učenike

Dobrodočli na sajt "Klima, moja ... planeta i ja!"
Jeste li ikada čuli za globalno zagrevanje? Animacije u na ovoj stranici će vam pomoći da bolje razumete šta je to. Kliknite na neku od slika ispod da biste videli animaciju!

Napomena: da biste pokrenui animacije neophodno je da imate instaliran flash player na svom računaru.

Pejsaži i klima

Paysages et climat

Ova animacija omogućuje simulaciju evolucije pejsaža tokom godišnjih doba za različite tipove klima.
Modifikujući parametre temperature i padavina možete izabrati odgovarjući tip klime i vizuelizujete njen uticaj na pejsaž. Moguće je označiti i klimatske zone klikom na planisferu.

Povećanje nivoa vode

La montée des eaux

Ova animacija omogućuje smulaciju povećanja nivoa vode u funkciji povećanja srednje temperature na Zemlji, kao i vizuelizaciju "klimatskih" posledica.

Da biste ovo videli možete promeniti temperaturu.

Boja i temperatura

Couleur et température

 

Ova animacija omogućuje da se razum važnost kontinetalnog leda i ledenih santi za planetu Zemlju. Naime ukazuje se na njihovu sposobnost odbijanja sunčeih zraka.

Mehanizam efekta staklene bašte

Mécanisme de l’effet de serre

Ova animacija objašnjava korak po korak mehanizam efekta staklene bašte na Zemlji, i omogućuje vizualizaciju uloge gasova koji izazivaju efekat etaklene bašte.
Čine je dva dela: jednom animacijom je mehanizam razložen i prikazan deo po deo (upadna svetlsot, odbijanje, apsorpcija, ponovna emisija, itd.) i drugom koja omogućuje učenicima da u atmosferi izberu količinu gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Kao posledica toga menjaće se srednja temperatura.

Ugljenični ciklus

Cycle du carbone

Ova animacija prikazuje različite mehanizme, prirpdne ili veštačke, koji emituju ili apsorbuju CO2. Ona pokazuje da je količina CO2 u atmosferi rezultat neke ravnoteže.
Učenici vizuelizuju izvore i rezervoare "prirodnog" CO2 (preindustrijski period), kao i efekte koji su polsedica ljudksog delovanja (sadašnji period). Mogu i da simuliraju ciklus CO2 za naredni vek u funkciji tri tipa scenarija. Za svaki period i svaki scenario se prikazuju različite "bilanse CO2" biosfere, okeana i ljudskih aktivnsot, kao i ukupne količine gasa koji izaziva efekat staklene bašte i srednje golobalne temperature.

Bilans ugljen-dioksida – testiraj svoje navike

Bilan carbone - teste tes habitudes

Ova animacija omugćuje učeniku da proceni emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte nastalih kao posledica njegovog načina života (stanovanje, transport, potrošnja), tka da on postaje svestan svog uticaja na životno okruženje a samim tim i svoje sopstvene odgovornosti.
Pošto izračuna svoj sopstveni "bilans ugljenika", omogućuje mu da ga uporedi sa stanovnicima više drugih zemalja.

 

Partneri pojekta