Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Principi i aktivnosti > L'implication des scientifiques
Stvaranje naučnika

U okviru projekta La main à la pâte, mobilizovana je naučna zajednica sa ciljem da pomogne nastavnicima u aktvinostima u odeljenju, praktikovanju naučnih aktivnosti kod dece,  a da pri tome ne mesto nastavnika ostane primarno i dominantno. Razvijeno je više modaliteta odnosa nastavnik naučnik. Akademija nauka podržava i daje doprinos ovoj mobilizaciji.

U Francuskoj je još od 1998, uspostavljena mreža konsultanata različitih specijalnosti koji su dobrovoljno prihvatili da daju odgovore, iz svoje oblasti, na postavljena pitanja nastavnika. Ova pomoć omogućuje razmenu  mišljenja ali i zahteva i praćewe realizacije ovih aktivnosti u odeljenju. Uključile su se i pojedinici i institucije. Istraživači,  inženjeri, nastavnici, su ponudili svoju pomoć.

Od smaog početka ove aktivnosti uključili su se naučni centri  (CNES…), visoke škole (École polytechnique, École des mines de Nantes, ENSA de Lyon…), univerzitetski instituti  (IUT),centri za naučnu kulturu, tehnologiju i industriju (CCSTI), univerziteti (Perpignan, Chambéry) predlažići pomoć u pripremi i realizaciji niza časova u odeljenju posvećenih nekoj temi iz programa, aliuz svo poštovanje odgovornosti i kompetencija nastavnika. Aktivnost studenata koji učestvuju u ovoj interakciji  nastavnik/naučnik je ukljućena i priznata kao njihova praksa u oviru programa studija. Od skoro su u ovim aktivnostima počeli da učestvuju i profesori osnovne škole. Koristi od ovakve interakcije su obostrane.

Da bi se ova interakcija ipak obavljala u okviru nekih pravila predložena je ''povelja'' koja precizira ulogu svakog od partnera uz razlikovanja dva modaliteta :

  • naučnik pratilac : profesionalac ili student, nudi svoju pomoć u pripremi časa sa nastavnikom i učestvuje sa njim u njegovoj realizaciji.

  • naučnici koji podržavaju aktivnosti : ne idu u škole ali nude svoju pomoć u pisanju neophodnih tekstova.

Regulacija ove interakcije je ostvarena nizom dispozitiva proizašlih iz pratnerskog rada više institucija.

Povelja i dispozitivi omogućuju funkcionisanje ovog tipa komunikacije a posebno praćenja nastavnika a imaju cilj da izbegnu mešanje sa drugim tupovima intervencija poput onih koje realizuju naučna društva.

U maju  2004 je organizovan kolokvijum, o praćenju nastavnika (colloque sur l'accompagnement scientifique), koji su Parizu organizovale četiri visoke škole  (ENSAM, ENS Paris, EMN et ESPCI) uz podršku Akademije nauka, Thenološke akademije i Ministarstva obrazovanja.. Na kraju kolokvijuma je imenovan  Nacionalni komitet za praćenje nastavnika sa zadatkom da napiše povelju koju će ptovrditi i Ministarstvo obrazovanja.

Originalnu verziju ovih dokumenata, koju ne prevodimo, možete naći na  charte pour l'accompagnement en sciences et technologie à l'école primaire et des témoignages d'accompagnements scientifiques.

Drugi tip realcije između naučnika i nastavnika je ostvaren organizovanjem jesenjih univerziteta, počev od 1999, koje je podržala fondacija Treilles. Osam naučnika je obrađivalo po jednu temu iz svoje oblasti. Tek pošto je određen broj nastavnika, koji su učestvovali u radu ovog skupa, pročitalo i dalo primedbe na ponđene tekstove, štampane su knjige iz biblioteke ''Zrnca nauka'', (izdavač L Pommier) koje su bile uglavnom namenjene nastavnicima osnovnih škola. Ovaj tip aktivnosti je približio dve zajednice kreirajući dinamiku  čiji efekti, posebno kada su u pitanju angažovanje nastavnika, su očigledni.

U okviru projekta Ruka u testu u Srbiji je na neki način razvijena aktivnost drugog tipa. Naime, prevodima knjiga Zrnca nauka 1-8, Evropa otkrića, Predavanje nauka u školi, Otkrivanje sveta u preškolskoj ustanovi angažovano je nekoliko desetina naučnika iz pojedinih oblasti sa Univerziteta i Naučnih instituta koji su dali svoje mišljenje i sugestije u vezi tema kao i ustaljene terminologije iz njihove oblasti.

Povelja nije još doneta ali je projekt dobio izuzetnu podršku Srpske akademije nauka i umetnosti, Instituta za nuklearne nauke VINČA, Univerziteta u Beogradu, Minsitarstva nauke i tehnološkog razvoja, Minstarstva prosvete, Zavoda za udzbenike,Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Društva fizičara Srbije, Društva učitelja Srbije, Hemijskog pregleda, Prosvetnog pregleda  i niza drugih institucija.

Poslednja izmena : 11/06/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2018