Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Materijali, osobine > Da li je vazduh materija?
Modul : Da li je vazduh materija?  [Cycle]
01/10/2002
Datum publikovanja : 
 
Materija: Svest o postojanju vazduha.
Osnovne tačke programa : 
 
Sposobnost eksperimentalnog dokazivanja da su prostori koje u svakodnevnom životu nazivamo prazni  ispunjeni vazduhom.
Cilj : 
 
4 časa
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 14/10/2009
Ova sekvenca je zasnovana na poglavlju iz knjige Predavanje nauka u školi.Uvod

Ova sekvenca je predviđena za učenike prvog i drugog razreda. Očekivano je da za svaki projekat, tokom istraživanja, bude  razvijeno više aktivnosti koje vode učenici, uz istovremeno davanje više odgovora u vezi s nekom zajednički formiranom problematikom.

Razlikovaćemo:

  • problematiku nastavnika - kako ubediti učenike u materijalnost vazduha;
  • problematiku učenika - koja njihov rad orijentiše tokom svakog časa.

Nastavnik na početku svakog časa postavlja učenicima pitanja ili definiše neku vstu takmičenja. Učenici postavljaju pitanja koja su rezultat situacije koju je inicirao nastavnik, a zatim ih reformulišu tako da su u stanju da istaknu probleme koje treba da reše tokom časa.  

Tokom ovih aktivnosti učenici malo pomalo konstruišu koncepte koji su u vezi s usvajanjem ciljnih pojmova (u ovom slučaju je u pitanju vazduh, koji treba shvatiti kao materiju poput vode, koja može biti u tečnom i čvrstom stanju). Jezičkim aktivnostima, kako usmenim, tako i pismenim, koje su u vezi s izvedenim eksperimentima, posvećuje se izuzetna pažnja u ovom pristupu. One podstiču učenike na analizu i razmišljanje, a nezaobilazni su deo konceptualizacije.

Osim konceptualnog cilja u vezi s materijalnošću vazduha, ovim dokumentom se i ilustruje:

  • Mogućnost nastavnika da rukovodi različitim fazama ovog tipa aktivnosti;
  • Sposobnost učenika da zamisle i izvedu eksperiment iz koga izvlače bitne informacije, čak i kada eksperimentom nisu verifikovane polazne hipoteze; 
  • Mesto i uloga različitih tekstova nastalih tokom aktivnosti (vođenje eksperimentalne sveske).

 

Sekvenca

Trajanje

Materijal

Opis

1.Šta se nalazi u kesama skrivenim u kartonskoj kutiji?

 

45'

- kartonska kutija

- četiri plastične  kese sa:

 1. vodom
 2. peskom
 3. vazduhom
 4. ciglom 

Učenici manipulišu kesama koje sadrže različiti materijal i treba da bez viđenja odrede koji materijal se nalazi u svakoj od njih.

Opisuju svojim rečima ono što su osetili. Zatim sledi zajednički rad kojim rukovodi nastavnik, a usredsređen je na sintezu onoga što su učenici osetili i opisali u vezi sa sadržajem u kesama. Potvrda onog što je urađeno i opisano se ostvaruje otvaranjem kesa.

2.Šta znamo o vazduhu?

 

Možemo li uhvatiti vazduh?

45'

- plastične kese

Učenici manipulišu nečim što se naziva vazduh.

Faza 1: Podsećamo se prethodnog časa i pitanja o vazduhu.

Faza 2: Učenici pune kese u dvorištu, učionici, pa čak i u ormanu. Svaki učenik  postavlja na kesu etiketu (ime, mesto punjenja).

3.Kako pokazati da kesa nešto sadrži?

 

45'

-sud

-voda

-plastična kesa

Faza 1: Nastavnik traži od učenika da zamisle i opišu eksperiment kojim će pokazati da kesa nije prazna (ovo opisuju u svesci za eksperimente ilii na posteru).

Faza 2: Izvode eksperimente i kolektivno diskutuju nastojeći da razumeju razloge neuspeha: trebalo je napraviti mehure.

Faza 3: Izvode jedan od eksperimenata: buše kesu napunjenu vazduhom.

4.Kako uhvatiti vazduh u kesu?

 

45'

- sud

- voda

- plastična kesa

- plastične boce

Faza 1: Nastavnik traži od učenika da sakupe mehure vazduha koji izlaze iz kese tokom izvođenja eksperimenta na 3. času. Predlaže da učenici sakupe mehure u plastičnu bocu. Učenici pojedinačno prave protokol eksperimenta.

Faza 2: Svaka grupa predstavlja svoj protokol pred celim odeljenjem, a zatim pred svima izvodi eksperiment. U slučaju neuspeha, o eksperimentu se razvija kolektivna diskusija kako bi se pronašao razlog. Zatim se izvodi novi eksperiment s uzimanjem u obzir prethodnih razmatranja.

Faza 3: Izvođenje eksperimenata po grupama.

Posle 4 časa se formira bilans o onom što je otkriveno u vezi s vazduhom.
 


Preuzmite sekvencu u PDF formatu: Da li je vazduh materija ?


Poslednja izmena : 14/10/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2018