Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Mehanika > Poluge, vage > Funkcionisanje poluge "Dajte mi tačku oslonca : podići ću svet"
Modul : Funkcionisanje poluge "Dajte mi tačku oslonca : podići ću svet"  [Cycle]
01/10/2002
Datum publikovanja : 
 

-čovekove konstrukcije 
-ljudsko telo i zdravstveno obrazovanje

Osnovne tačke programa : 
 

- Poluge i vage ; ravnoteže
•  sposobnost predviđanja ili kvalitativne interpretacije nekoliko situacija ravnoteže. Sposobnost upotrebe dve osobine.

- Telesna kretanja (funkcionisanje zglobova i mišića) :
•  sposobnost uspostavljanja relacija poređenjem sa posmatranjima životinjskih šapa.
•  sposbnost korišćenja radiografskih snimaka ili multimedija.
•  sposobnost shvatanja i konstrukcije jednostavnih materijalnih modela uzimajući u obzir ulogu mišića koji suprotno deluju pri kretanju zglobova.

Cilj : 
 

Od  4 do 8 časova od 45 minuta

Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 12/08/2009
Ova sekvenca je izvod iz knjige "Predavanje nauka u školi" koju je preveo i bio ko urednik Stevan Jokić a izdao Zavod za udžbenike. Knjigu je napisala grupa francuskih autora a izdali: MJENR/DESCO i l'Académie des sciences/La main à la pâte.Uvod

Ova sekvenca predlaže pedagoške aktivnosti čiji cilj je razumevanje obrtanja nekog čvrstog tela pod dejstvom sile date veličine, koje je manje ili više uspešno, već u zavisnosti od rastojanja između ose rotacije i mesta na koje deluje sila.
Izučavanje je vođeno polazeći od specijalnog uređaja nazvanog poluga. Sastoji se iz jedne krute šipke koja se kreće oko neke ose rotacije koja se naziva tačka oslonca. Poluga menja upotrebljenu silu. Osim izučavanja poluge, cilj je u razumevanju činjenica da je isti princip primenjen u drugim tehničkim uređajima. Izabrali smo pokretni most koji nije poluga u pravom smislu, ali njegovo funkcionisanje je na istom principu. Jedan čas je posvećen prepoznavanju principa poluge kod živih organizama.
Preko ovih primera želimo da ilustrujemo korist i komplementarnost postupka relevantnog za različite discipline : nalaženje opšteg principa primenlojivog u različitim kontekstima (tehnički uređaji, živi svet) ; konstrukciji ; traženju tehničkog rešenja ; izučavanju mehanizama.
Tako pri podizanju nekog prredmeta možemo, u krajnjem slučaju, upotrebiti onoliko malu silu koliko želimo, ako upotrebimo dovoljno veliku polugu. « Dajte mi tačku oslonca : podići ću svet », rekao je Arhimed u trećem veku pre nove ere. Ali, zauzvrat, zaključujemo da će predmet biti podignut na manju visinu. Ovaj poslednji stav, do kraja uopšten, od velike je teorijske važnosti jer je u vezi sa principom održanja energije. 

 
Sekvence
Trajanje
Mateijal
Opis
1. Kako podići nastavnikov sto ?
2. Kako su ljudi ranije podizali teret ?
 
45'
-1 kutija materijala za konstrukciju
ili štapići i konac
-cepanica (ili kamen za gradnju ili veliki kamen) držalja od lopate (ili neki veliki štap).
Radeći zajednički ili u malim grupama deca traže način da podignu nastavnikov sto. Ideje se pišu na tabli u dve kolone : motorizovane mašine / upotreba ljudske snage.
Nastavnik, radeći sa svim učenicima zajedno,  podseća na nekoliko konstrukcija ostvarenih na samim počecima civilizacije, kada još nisu postojale motorizovane mašine a zatim učenici, u malim grupama, konstruišu mašine na principu poluge na osnovu slika koje predstavljaju mašine iz starih vremena.  
Zajedničkim radom sa svima se uvodi ideja poluge.
3. i 4. Kako smanjiti upotrebljenu silu pomoću poluge ?
 
45'
Za učenike :
-2 identične kutije bez poklopaca
-10 šrafova identične mase   
-lenjir
-lenjir ili štap, dužine oko 30 cm, kvadratnog preseka koji treba da igra ulogu oslonca
Za nastavnika :
-veći lenjiri ili štapovi koje se stavljaju na raspolaganje učenicima kada završe prva istraživanja
Nastavnik, radeći zajednički sa učenicima, predlaže da rade sa polugom koja je slična onoj na njihovoj maketi, ali koja je jednostavnija, praktičnija i jača. 

Oni bi trebalo, uz korišženje raspoloživog materijala, da podignu kutiju koja sadrži 10. Radeći u malim grupama učenici počinju da eksperimentišu. Par petits groupes, les élèves font leurs expériences.
 
Rezultat zajedničke sinteze je postavljanje nekoliko pravila o funkcionisanju poluge.
5. Kako napraviti mosta koji se podiže ?
 
45'
-materijal po slobodnom  izboru
Nastavnik, radeći zajednički sa učenicima, predlaže da se napravi pokretni most kao kod utvrđenih dvoraca. Ućenici ovaj problem rešavaju radeći u malim grupama. 

Sintezom rada po malim grupama objašnjavaju se teškoće sa kojima su bile suočene, kao i načini na koji su ih rešile.
6. Gde pričvrstiti uže na mostu koji se podiže ?
 
45'
-različiti lenjir
-cepanica
-lastiš
-predmeti različite mase
-užad
-heftalica.
Učenici bi trebalo da zamisle a zatim i realizuju, polazeći od materijala koji im je na raspolaganju, pokretn most koji se lakše podiže ako je uže fiksirano dalje od ose rotacije. 

Eksperiment se izvodi u malim grupama.
 
Zajedničkom sintezom se daje odogovor napostavljeno pitanje : most je lakše podići ako je uže vezano dalje od ose rotacije.
7. Šta je isto, a šta nije isto ?.
 
45'
-lenjir koji postavljen pod kutiju sa šrafovima a oslanja na neki  oslonac   
        

-pasarela mosta koji se podiže je otežana postavljanjem kutije sa šrafovima 

-šematizacija ova dva uređaja
Radeći  zajednički sa učenicima šematizuju se dva uređaja, a zatim nastavnik traži od učenika da uporede dva crteža i navedu šta im je zajedničko a šta ne.

Radeći u malim grupama učenici popunjavaju predviđenu tabelu.

Sintezom se ostvaruje apstrakcija opšteg principa i definitivno formuliše jednostavno ali opšte pravilo.
8. Da li postoji poluga kod živih bića ?
45'
-dodatak 1 iz pdf 

-dodatak 2 iz pdf
Potrebno je koristiti, gde je to moguće, video dokumente, multimedija i fotografije da bi se pokazalo da mehanizam poluge podjednako deluje i u živom svetu i uočiti konkretne primere.
9.Evaluacija
  
-dodatak 3 iz pdf
  


Preuzmite sekvencu 
u formatu PDF : Funkcionisanje poluge "Dajte mi tačku oslonca : podići ću svet ".


Poslednja izmena : 12/08/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2021