Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Promena stanja > Isparavanje
Modul : Isparavanje  [Cycle]
01/01/1998
Datum publikovanja : 
 
Učenici suše mokar veš i otkrivaju koji uslovi (toplota, vetar, površina u kontaktu s vazduhom) ubrzavaju isparavanje.
Rezime : 
 
 Promena stanja materije.
Osnovne tačke programa : 
 
 Približiti učenicima pojam isparavanja.
Cilj : 
 
 1 čas za postavljanje hipoteza i predloge eksperimenata.
 5 eksperimenata.
 Vreme isparavanje je dosta dugo (više časova).
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 10/06/2008
Materijal : - budilnik,
 - salvete istih dimenzija,
 - 3 konopca za sušenje veša (1 u dvorištu, drugi u učionici),
 - štipaljke za veš,
 - ventilator,
 - sud.


Uvedeni pojmovi

 • toplota
 • provetravanje (vetar i ventilator)
 • odnos površina/vreme isparavanja

Polazna situacija

Kako se mokra odeća suši na konopcu u dvorištu?
Šta se dešava? Ponekad se ona ne osuši. Zašto?

Hipoteze koje su postavili učenici

 • Sunce suši veš.
 • Vetar suši veš.
 • Voda iz veša pravi oblak koji donosi kišu.
 • Voda nestaje.
 • Voda pada na zemlju.
 • Brzina sušenja zavisi od vrste tkanine.
 • Voda iz veša izlazi kroz vlakna tkanine.
 • Ona postaje nevidljiva, isparava.

Eksperimenti koje su predložili učenici

 • Postavimo deo mokrog veša u dvorište na mesto izloženo suncu, a deo u senku.
 • Postavimo mokar veš u odeljenje i uključimo ventilator, a drugi deo stavimo na mesto gde ne dopire dejstvo ventilatora.
 • Postavimo mokar veš u sud sa vodom - on će bez ikakvog našeg dejstva "nestati".
 • Postavimo u učionicu neraširen i raširen veš, bez uticaja sunca i vetra, merimo vreme sušenja.
 • Sipajmo vodu u bocu i istu količinu u tanjir: merimo vreme potrebno da voda ispari.

Eksperimenti izvedeni u učionici 

Materijal :

 - budilnik,
 - salvete iste veličine,
 - 3 konopca za veš (1 u dvorištu, drugi u učionici),
 - štipaljke za veš,
 - ventilator,
 - sud. 

Eksperiment 1: Na suncu/bez sunca 

Odvijanje

 • Salveta na konopcu u dvorištu je izložena suncu.
 • Druga salveta je takođe na konopcu, ali u senci.
  Merimo vreme sušenja.

Konstatacija

Zaključak

Veš se suši i u jednom i u drugom slučaju, ali ipak brže na suncu.

Eksperiment 2: Bez vetra/s vetrom 

Odvijanje aktivnosti

 • Raširimo salvetu u učionici (bez vetra).
 • Raširimo salvetu u učionici i uključimo ventilator (dakle, ima vetra).
 • Merimo vreme sušenja. 

Konstatacija

Zaključak

Veš se suši i u jednom i u drugom slučaju, ali ipak brže na vetru. 

Eksperiment 3: U sudu 

Odvijanje

 • Stavimo mokru salvetu u sud s vodom.
 • Čekamo. 

Konstatacija

Salveta se ne suši.

Zaključak

Nema isparavanja jer veš nije u kontaktu s vazduhom. 

Eksperiment 4: Neraširen/raširen veš 

Odvijanje

 • Eksperiment A: Salveta je raširena i postavljena u učionici bez vetra.
 • Eksperiment B: Salveta je presavijena osam puta i stavljena u učionicu bez vetra.

Hipoteze koje su postavili učenici

 • A suši se brže
 • B suši se sporije
 • B neće se nikada osušiti

Konstatacija

Veš se suši u oba slučaja.
U slučaju A sušenje je brže nego u slučaju  B.

Zaključak

Vreme sušenja je utoliko brže ukoliko je površina mokrog veša više u kontaktu s vazduhom.

Eksperiment 5: Isparavanje 

Odvijanje

 • Ista količina vode je u boci bez zapušača i u tanjiru.
 • Čekamo da dođe do isparavanja.

Konstatacija

Zaključak

Površina kontakta vazduh/voda je vrlo važan element za pri isparavanju. 

Zapažanje nastavnika

Vazduh je pomenut kao faktor koji utiče na isparavanje, a ne kao fenomen. Nikada nije pomenuto da voda odlazi u vazduh.

Izvodi iz eksperimentalne sveske :
Poslednja izmena : 10/06/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018