Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Promena stanja > Dobijanje soli rastvorene u vodi
Modul : Dobijanje soli rastvorene u vodi  [Cycle]
01/01/1997
Datum publikovanja : 
 
Zahvaljujući isparavanju, učenici uspešno izdvajaju čvrsta tela rastvorena u tečnosti.
Rezime : 
 
 - Mešavine i rastvori
 - Ključanje i isparavanje
Osnovne tačke programa : 
 
 - Upotreba iskustva i znanja pri izvođenju nekog eksperimenta.
 - Znati meriti (vremenski interval, masu, temperaturu...).
 - Znati sučeljavati stavove i realizovati zajedničku sintezu.
Cilj : 
 
4 eksperimenta:
Eksperimenti  A i B se realizuju istovremeno u različitim grupama.
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 11/06/2008
Materijal :  - vaga, gradusani sud,
 - krupna so,
 - cediljka, levci, krpe za posuđe, filteri za kafu,
 - šerpe, grejna tela.


Naučni pojmovi

 • Rastvaranje
 • Isparavanje
 • Ključanje

Problem-situacije

 - Možemo li ponovo sakupiti so rastvorenu u vodi?
 - Kako da izdvojim so rastvorenu u vodi?
 - Da li smo izdvojili svu so koja je bila rastvorena u vodi? 

Hipoteze koje postavljaju učenici

 Ne, ne možemo da izdvojimo so jer je ne vidimo, ona je nestala.
 Da, možemo da izdvojimo so filtrirajući mešavinu.
(eksperiment A)
 Da, možemo da izdvojimo so zagrevanjem vode koja će ispariti. (eksperiment B)

Eksperimenti izvedeni u učionici

Eksperiment A 

Odvijanje eksperimenta

 • Rastvorimo 20 g soli u 150 ml vode.
  Savet: Poželjno je izbeći zasićenje i zabeležiti masu soli na početku da bi se moglo proveriti održanje materije.
 • Različiti načini filtriranja kojima su ovladale grupe učenka.

Zaključak

Hipoteza nije potvrđena jer je voda prošla kroz filter.

Eksperiment B

Odvijanje eksperimenta

 • Rastvorimo 20 g soli u 150 ml vode.
 • Zagrevamo mešavinu u šerpi na nekom grejnom telu do ključanja.
 • Posmatramo i beležimo fenomene.

Konstatacje

 • Pojavljuju se mehurići.
 • Oslobađa se para.
 • Formiraju se veliki mehuri.
 • Smanjuje se nivo vode.
 • Malo pomalo i so se pojavljuje.
 • Pošto je voda potpuno isparila, čujemo neko pucketanje.
 • Izdvojena so je u formi vrlo finog praha.

Zaključak

Izdvojili smo so iz vode tako što smo mešavinu zagrevali. 

Eksperiment C

Materijal :

- vaga,
- izdvojena so. 

Odvijanje časa

Posle zajednički izvedene sinteze meri se količina izdvojene soli. 

Zaključak

Masa izdvojene soli je primetno različita u odnosu na onu koju smo rastvorili (veoma je lako objasniti ovaj gubitak).

Eksperiment D

Problem

Da li je moguće ispariti vodu i izdvojiti so a da voda ne proključa? 

Eksperimenti koje su predložili učenici

Ostavimo da voda isparava na sobnoj temperaturi.
Ostavimo vodu da isparava iz suda postavljenog na radijator. 

Konstatacija

Na kraju nedelje pogledamo šta se desilo s vodom u sudu postavljenom na radijator:
- Voda je isparila.
- Formirani su kristali soli.
U drugom sudu je samo opao nivo vode.

Produbljivanje problematike

 • Otkrijte šta se dešava posle oseke morske vode.
 • Inspirišući se činjenicom o pojavi soli posle oseke postavite eksperiment u kome bi voda iz nekog suda brže isparila ako je sud postavljen u dvorištu.
 • Korišćenjem različitih sudova evidentirajte ulogu površine vode koja je u kontaktu s vazduhom.
 • Posmatrajte preciznije fenomen ključanja u zavisnosti od temperature.
 • Zašto je našem organizmu potrebna so?

Pogledajte temu Koliko je našem organizmu potrebna so.

Korišćena dokumentacija

- Školski udžbenici.
- Video: Plime i oseke na morskoj obali.

Zapažanja nastavnika

Ova sekvenca je u okviru projekta Mešavine i rastvori.
Prethodni eksperimenti su nam ukazali na:
- promene stanja vode (čvrsto - tečno, tečno - čvrsto),
- mešavine i rastvore,
- razliku između rastvaranja i topljenja,
- filtriranje i taloženje.
Nastavićemo s eksperimentima u vezi s kondenzacijom: Kako ponovo dobiti čistu vodu?
Deca se u svakodnevnom životu sreću s fenomenima vezanim za isparavanje.


Poslednja izmena : 11/06/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018