Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Promena stanja > Kiša i sneg
Modul : Kiša i sneg  [Cycle]
01/01/1998
Datum publikovanja : 
 
Posmatrajući prirodu učenici postaju svesni da voda postoji u različitim stanjima (tečno ili čvrsto).
Rezime : 
 
- Voda u svakodnevnom životu.
- Nekoliko osobina vode.
Osnovne tačke programa : 
 

Saznanje:
- Voda hlađenjem postaje čvrsta.
- Naučni termini: čvrsto, tečno, toplo, hladno, voda, led.

 Pristup:
- Naučiti decu da menjaju svoje mišljenje o nekom fenomenu da bi mogla postepeno da pređu sa subjektivnog i afektivnog shvatanja na racionalno i objektivno. Ova promena stava se ostvaruje u okviru naučnog obrazovanja.

 Veštine:
- Konstrukcija predmeta, ostvarenje neke manipulacije, crtanje onog što je urađeno.

Cilj : 
 
 - 1 čas razmišljanja u vezi s postavljenim pitanjem: Šta je kiša?
 - 1 čas razmatranja informacija datih u knjigama (rad u malim grupama)
 - 1 čas za eksperiment
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 24/05/2008
Materijal :  - listovi papira, flomasteri, olovka,
 - knjige, dokumenti,
 - čaša snega, toplotni izvor.


Naučni termini :

 • čvrsto, tečno, toplo, hladno
 • voda, led

Polazna situacija

Pitanje za celo odeljenje: Šta je kiša?
Posle diskusije s učenicima mogu se navesti sledeći odgovori :
 • Kiša, to su kapi vode koje padaju s neba.
 • Ona pravi barice vode.
 • Kapi su u oblacima kada kiša ne pada.
 • Vodu za piće dobijamo iz kiše.
 • Voda posle kiše ide u kanale i cevi.
 • Kapi vode omogućuju cveću da raste.
 • Posle toga kiša odlazi na sunce jer je "upija"  toplota.

Nacrtajte gde vidite vodu

Savet

Nacrtajte vodu na različite načine.

Crteži učenika

Da nalaze vodu na različitim mestima, ali uvek u obliku tečnosti:
- bara,
- more,
- reka,
- kiša,
- voda iz slavine,
- bazen... 

 

Produbljivanje problematike 

 • Odakle dolazi kiša? 

Odgovori dece: Iz oblaka, s neba.

 • Da li iz oblaka pada samo kiša?

Odgovori dece: Ne, pada i sneg, grad

 • A šta su sneg i grad? 

Odgovori dece

 • Za kišu:
  - To je voda.
  - Tu se oblak lomi na više parčadi i padaju mali parčići.
 • Za sneg:
  - Sličan je pamuku, ali se topi.
  - Hladan je i pada samo zimi.
 • Za grad:
  - To su mali parčići leda koji padaju na nas.
  - Topi se kada dodirne zemlju. 

Gde možemo proveriti naše odgovore?

 • Odgovor

Posmatrajući kada padaju kiša, sneg i grad. 

 • Zapažanja nastavnika 

Posle duge diskusije za i protiv iščekivanja dana kada će padati kiša, sneg ili led, deca su odlučila da pokušaju da dobiju na neki drugi način zadovoljavajući odgovor na postavljeno pitanje. Da, ali gde?

 • Sugestije nastavnika 

A u nekoj knjizi? 

 • Deca su se složila i pokušala su to da nađu u nekoj knjizi. Na početku su preturala sve knjige koje im dođu do ruku, a zatim su se ograničila da to potraže u nekoj specifičnoj dokumentaciji. 

Objašnjenja, odnosno tvrdnje koje su našli

 • Za kišu 

Oblake sačinjavaju milioni minijaturnih čestica vode. Te kapljice su vrlo slične prašini. Pošto su vrlo male, one ne padaju nego "plivaju" u vazduhu. Kada se oblak rashladi, one se uvećavaju i povećava im se zapremina. Pošto se dovoljno uvećaju i otežaju, one počinju da padaju. U početku vrlo sporo. Ako je oblak vrlo visoko, one moraju da pređu vrlo veliko rastojanje. Zahvaljujući svojoj težini padaju vrlo brzo i dolazi do pravog pljuska koji se spušta na tlo.

 • Za sneg 

Pahuljice snega su sačinjene od minijaturnih kristala leda nastalih od vodene pare (minijaturnih kapljica) koja se nalazi u oblacima. One se objedinjuju i tako formiraju pahuljice. Kako pahulljice postaju teže od pojediniačnih kristala leda, one počinju da padaju i da se sve više uvećavaju i tako nastaje sneg.

 • Za grad 

Kada se na velikim visinama, gde je vrlo hladno, kiša zaledi, ona počinje da pada u obliku velikih zaleđenih kapi poznatih kao grad.

Zaključak

Grad i sneg nastaju od minijaturnih kapi vode. Oni su, kao i kiša, voda, ali u stanju drugačijem od tečnog. 

Produbljivanje problematike

Sačekajte da padne sneg ili grad i proverite da li su sačinjeni od vode.

Predlog nastavnika

 • Pustite decu da rade u malim grupama, neka jedan od njih beleži šta se radi, a jedan neka u ime cele grupe izloži šta je urađeno.
 • Zabeležite crteže s dečjim objašnjenjima i upotrebite ih kasnije.

Proverite da li je sneg zaista sačinjen od vode 

Problem-situacija 

Pada sneg.
Podsetite se šta smo, na početku školske godine, u knjigama našli o snegu.
Kako da proverimo to što je bilo u knjigama?

 

 

Eksperimenti koje su predložili učenici

 • Sneg treba otopiti tako što ćemo ga staviti u ruke.
 • Sneg ćemo znatno brže otopiti stavljajući ga na radijator.

Eksperimenti izvedeni u učionici 

Eksperiment 1

Odvijanje eksperimenta
Svako dete stavlja malo snega u ruke i posmatra šta se dešava.

Konstatacija
Sneg se otopio, pa je zato ruka hladna i mokra.

Zaključak 
Ovo je zaista voda, ali je ima znatno manje nego snega.

Eksperiment 2

Odvijanje eksperimenta

 • Napunite čašu snegom.
 • Postavite je na peć.
 • Čekajte i posmatrajte.

Konstatacija 

 • Sneg se otopio.
 • Čaša nije puna vode.

Zaključak 

 • Sneg je sačinjen od vode.
 • Posle otapanja snega nastala voda zauzima manje mesta nego sneg.

Produbljivanje problematike

 • Moguće je napraviti tabelu u kojoj će biti prikazan odnos zapremine snega i zapremine vode dobijene njegovim topljenjem.
 • Pokušajte da nađete način da što je moguće duže sačuvate sneg u učionici, a da ne dođe do njegovog topljenja (otkrivanje izolacionih materijala).

Poslednja izmena : 24/05/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018