Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Voda > Sakupljanje kišnice
Modul : Sakupljanje kišnice  [Cycle]
01/05/1998
Datum publikovanja : 
 
Učenici se pitaju odakle dolazi voda u njihovo životno okruženje, a zatim prave pluviometar i vode beleške o nivou vode u njemu.
Rezime : 
 
Voda u svakodnevnom životu (svet materije i predmeta).
Osnovne tačke programa : 
 
- Učenici treba da postanu svesni prisustva vode u našem okruženju i različite uloge koju ona ima.
- Opisati im neke od situacija u kojima se upotrebljava voda.
- Sakupljati kišnicu i beležiti nivo vode.
Cilj : 
 
Dva časa od po jedan sat, a zatim svakodnevno po nekoliko minuta za merenje nivoa vode u pluviometru.
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 13/08/2008
Materijal : - providni bokal,
- levak,
- traka milimetarskog papira,
- lepljiva traka,
- pribor za crtanje.


Pedagoški pristup

Polazna situacija

Voda u našem okrugu nije za piće, učenici donose flaširanu vodu u školu.

Čas posvećen pitanjima

Postavlja se pitanje porekla vode u boci.
Učenici na etiketi mogu da pročitaju izvorska voda ili mineralna voda.

  • Zatim ih pitamo da navedu mesta u kojima je moguće naći vodu.
    Deca u svakoj grupi pokušavaju da ih nabroje: planine (vodopadi), reke, izvori, potoci, Severni pol (led), oblaci (kiša), jezera, bunari, gejziri, (...), bazeni, u mokraći, u telu (krv, pljuvačka, znoj), vodovodu, kanalizaciji..., biljkama, voću i povrću.
  • Zatim ih pitamo: Možemo li piti bilo koju vodu? Čemu služi voda?
    Učenici pokušavaju da nabroje svakodnevne aktivnosti pri kojima je neophodno koristiti vodu (kad se pije, zalivaju biljke, umiva, gasi vatra) i nabrajaju aparate koji za rad koriste vodu (mašina za veš, mašina za sudove).
  • Tražimo da, kao sintezu datih odgovora, naprave klasifikaciju: voda u prirodi/voda koju čovek pribavlja za svoje svakodnevne potrebe.

Čas: Prikupljanje kišnice

Od učenika se traži da zamisle napravu pomoću koje će prikupljati kišnicu. Postavlja im se, takođe, zadatak da naprave gradaciju na sudu koja će im omogućiti da odrede koliko je kišnice sakupljeno.

Odabrana naprava

Na providni bokal, na koji je nalepljen milimetarski papir,  postavljen je levak.

 

Zamislio sam napravu pomoću koje ću sakupljati kišnicu. (Stefan)

 

Opažanja

Pitamo ih: Šta opažaju u bokalu ako ne pada kiša, ako pada vrlo slabo ili ako jako pada?
Učenici konstatuju da je nivo vode utoliko veći što kiša više pada. Crtaju izgled bokala za svaki od tri pomenuta slučaja :

Što pada više kiše to je viši nivo vode u sudu. (Stefan)


Poslednja izmena : 13/08/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018