Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Voda > Priča i promena stanja
Modul : Priča i promena stanja  [Cycle]
01/01/2000
Datum publikovanja : 
 
Predlažemo da polazna tačka bude priča u kojoj je glavna ličnost doživela neku avanturu koja je u vezi s promenom stanja vode (voda u tečnom stanju i čvrstom stanju - led). Ovom aktivnošću treba da se deca dovedu u situaciju da su sposobna da promene ugao gledanja na priču i zainteresuju se za osnovne fizičke fenomene. Zatim im se predlaže odgovarajuća manipulacija kojom će simulirati ovu situaciju, izvesti odgovarajući eksperiment i dati njegov opis.
Rezime : 
 

Saznanje:
Voda iz vodovoda hlađenjem može da postane čvrsta i vrlo tvrda.
Naučni termini: čvrsto, tečno, hladno, voda, led.

 Pristup:
Naučiti decu da promene pogled u odnosu na neki fenomen tako što će postepeno preći od subjektivne i čulne vizije ka racionalnoj i objektivnoj viziji problema. Ova promena stava se ostvaruje u okviru naučnog obrazovanja.

 Veština:
Konstruisati neki predmet, realizovati manipulaciju, nacrtati ono što je urađeno.

Cilj : 
 
Da bi ova sekvenca bila uspešno urađena, potrebno je 4 ili 5 časova.
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 13/05/2008
Materijal : Album sa tekstovima priča u kojima se ističe ličnost koja se suočava s poteškoćama nastalim kao posledica promene stanja vode. Priča o lisici, malom božićnom zecu...
 - Materijal od koga se te ličnosti prave (karton i konopac za vuka, plastelin za zeca...)
 - Komadi leda i dosta krupne soli (stavlja se šaka krupne soli u ½ litre vode i meša sa komadima leda koji omogućuju da se dobije mešavina vode i leda ohlađena na oko -12°C do -18°C).
 ZAPAŽANJE: Komade leda ćemo vrlo lako dobiti pošto napunjenu plastičnu bocu od kislele vode ili koka-kole stavimo u zamrzivač. Pošto se voda zamrzla, pravimo parčiće leda tako što lupamo čekićem po boci. Pošto se led u boci isitni, otvaramo bocu (PET boce se za razliku od PVC boca ne lome), led u njima je pretvoren u neku vrstu praha sličnog snegu.


Naučni termini :

  • čvrsto, tečno, toplo, hladno 
  • voda, led 

Poteškoće s kojima se deca mogu suočiti :

  • U priči o vuku i zecu tužni su što se mali zec skvrčio i može da ugine od hladnoće. 
  • U drugoj fazi zadržavaju na crtežu samo bitne elemente koje sreću u svakodnevnom iskustvu, što je jedan od ciljeva ove aktivnosti. 

Čas 1:

 Predstavljanje situacije

Sada ću vam pričati jednu predivnu priču.

Pedagoški pristup

Nastavnik priča priču deci koja su se okupila oko njega. Na osnovu nje se razvija tradicionalna jezička aktivnost (diskusjia između učenika, bogaćenje rečnika). Jedan od mogućih načina završetka aktivnosti je da učenici nacrtaju crtež kojim će predstaviti ono što je na njih ostavilo najjači utisak (kod priče o vuku  uobičajeno je da lovac seče vuku rep, dok je kod priče o malom zecu spasilac mali nestaško ili Božić Bata, koji pozajmljuje svoj veliki ogrtač).

Sutradan nastavnik opet okuplja sve učenike i pita ih da li se sećaju priče koju im je juče ispričao. Postavljajući pitanja nastoji da zainteresuje decu za fizičke uzroke događaja koji su pomenuti u priči :

  • Zašto je vukov rep uhvaćen u stupicu?
  • Zašto je voda u jezeru postala tvrda?
  • Da li ste već videli vodu u takvom stanju? Kad?
  • Kako možete sami napraviti vodu tvrdu kao u jezeru? ...

Na sličan način se postavljaju pitanja o padu malog zeca u zaleđenu vodu i njegovom zarobljavanju u komadu leda. On može samo da zahvali malom mišu koji ga je doneo do kamina i vratio ga u život tako što se led s njega otopio.

Pošto je priča razmotrena i s drugog aspekta, nastavnik predlaže učenicima da ponove u odeljenju ono što je navedeno u priči.

Časovi 2 i 3: Kako napraviti u učionici ono što se desilo u priči?

Nastavnik organizuje diskusiju između učenika da bi odlučili kako da naprave vukov rep (od kartona za koji lepe rese od lana). Deca prave zeca od plastelina, dovoljno malog da može da stane u cev s vodom koja će biti zaleđena.

Pošto je vuk napravljen, postavlja se pitanje izvođenja samog eksperimenta. Vukov rep se stavlja u cev s vodom, a ona zatim u mešavinu leda i vode. Za nekoliko trenutaka dolazi do zamrzavanja vode u cevi i vukov rep biva zarobljen.

U nastavku eksperimenta nastavnik poziva učenike da ovo što se desilo prikažu na crtežu u svesci za eksperimente.

Primeri crteža koje su napravila deca u najstarijoj grupi

Nekoliko komentara

Ako deca zaista predvide šta će se desiti i to urade u učionici (voda će očvrsnuti, rep će biti zarobljen u ledu), onda je ostvaren pravi eksperiment. U ovo smo se mogli uveriti pri radu s najstarijom grupom dece. S decom u srednjoj grupi je dovoljno izvesti najjednostavniju manipulaciju.

Cilj ovog tipa časa je više u formiranju odnosa prema nekom problemu - prednost treba dati pristupu u odnosu na saznanje. Prednost imaju jezičke aktivnosti i pisanje koji se razvijaju kroz eksperimentalnu aktivnost.

Tek u drugom ili trećem razredu osnovne škole akcenat se stavlja na promenu agregatnih stanja (voda može da postoji u čvrstom i tečnom stanju. Promena stanja se dešava na temperaturi oko 0°C).

Interesantno je porediti evoluciju crteža dece u odnosu na one koje su nacrtali pošto je nastavnik ispričao priču. Dok su na prvim crtežima dominirali afektivni detalji (lovac je odsekao vuku rep, ribe u kofi, itd.), na drugim crtežima, realizovanim posle eksperimenta u učionici, insistirali su na pravljenju komada leda i na materijalu neophodnom da se to realizuje. 


 

Primeri priče o malom božićnom zecu

 

Le petit lapin de Noël, d'Olga Lecaye à l'école des loisirs.
Résumé : Il a beaucoup trop neigé la nuit de Noël, le Père Noël n'a pas vu la maison du petit lapin et de sa famille donc pas de cadeaux!
Qu'à cela ne tienne, le petit lapin va aller chercher lui-même le Père Noël!

 

Poslednja izmena : 13/05/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018