Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Astronomija i svemir > Meteorologija > Vremenske prilike > Vetar
Modul : Vetar  [Cycle]
01/01/1999
Datum publikovanja : 
 
Četvrta sekvenca modula o vremenskim prilikama:
Posmatranje i definicija vetra. Određivanje pravca duvanja vetra korišćenjem vetrokaza. Karakteristike dejstva vetra. Konstrukcija vetrokaza i anemometra (3 časa).
Rezime : 
 
Svet materije i predmeti: Vetar u svakodnevnom životu.
Osnovne tačke programa : 
 
Čas 1:
1) Opis vetra
 Opis i definicija vetra; posmatranjem odrediti parametre koji se koriste pri opisu vetra.
2) Pravac vetra
 Upoznavanje i upotreba instrumenta koji određuje pravac duvanja vetra.
 Čas 2:
 Karakterisanje dejstva vetra (ili njegove sile) i nalaženje načina za njegovo merenje.
Cilj : 
 
 
Poslednja izmena : 27/04/2008
Materijal : 

Čas 1:    
1) Opis vetra
Grupa od četiri učenika:
- različite plastične kese,
- papir (lak materijal).
Za odeljenje:
- fen ili ventilator.

2) Pravac vetra
Grupa od četiri učenika:
- traka od 30 cm,
- konac pričvršćen za štapić od 30 cm,
- rajsnegla.

Čas 2:
Grupa od četiri učenika:
- konac (30 cm),
- ping-pong loptica,
- drveni štapić,
- ekseri.


Čas 1
Čas 2
Čas 3


Čas 1: Opis vetra, posmatranje efekata koji su posledica vetra, pravac vetra 

1) Opis vetra

Odvijanje časa

 • Zajednička diskusija:
  Šta je vetar? Sakupljanje svih učeničkih prezentacija.
  Kako napraviti vetar? Duvanjem, fenom itd.
  Koji su efekti dejstva vetra (ako je moguće, napraviti jak vetar)? Ako je moguće, testirati ih u učionici pomoću plastičnih kesa, papira... 
 • Zajedničko definisanje vetra. Svako treba u svojoj svesci da napiše rečenicu u formi: Vetar je...
  Zatim izvesti zajedničku rečenicu: Vetar je vazduh u pokretu
 • Zatim pitajte kako možemo okarakterisati vetar koji duva danas. Šta ga razlikuje od onoga koji je duvao juče? Njegova jačina ili njegova brzina (ove dve veličine su povezane), s jedne strane, i njegov pravac, s druge strane. Dakle, pokušaćemo da merimo ta dva parametra.

2) Pravac duvanja vetra

Odvijanje časa

Da bi odredili pravac duvanja vetra, učenicima možemo predložiti da koriste platnenu traku (kao vetrokaz), okačenu na neki štap.

Ova aktivnost se realizuje u dvorištu gde deca mogu da se kreću ako vetar nije suviše jak. Pravac vetra se određuje u odnosu na neki predmet koji se nalazi u blizini škole (ili pomoću kompasa).


Čas 2: Dejstvo vetra

Odvijanje časa

Polazeći od svakodnevnih zapažanja diskutovati o dejstvu vetra: Šta se dešava ako je vreme vetrovito?
(vrata lupaju, šeširi lete itd.).

Učenicima predložiti da mere dejstvo vetra ili njegovu brzinu jednostavnim uređajima.

Nastavnik učenicima daje materijal neophodan da realizuju zamisao o instrumentu kojim će meriti efekte dejstva vetra. Jedan takav model je prikazan na donjem crtežu. Vrlo lako uočavamo :

Čas se završava preciznijom definicijom principa koji je upotrebljen pri merenju dejstva vetra.

Produbljivanje problematike :

Upotreba Boforove skale za merenje efekta dejstva (ili jačine) vetra. Vetar se upotrebljava i za proizvodnju energije: vetrenjača, jedrenjak itd.


Čas 3: Konstrukcija vetrokaza i anemometra

Prema tekstu u ovoj knjizi : La science de J. HANN aux éditions SEUIL


Poslednja izmena : 27/04/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018