Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > > > Klasifikacija živih bića > Uređivanje
Modul : Uređivanje  [Cycle]
14/07/2010
Datum publikovanja : 
 
Uređivanje je kontinuirani princip, gde se živa bića ređaju ili porede prema uzlaznom ili silaznom gradijentu. Učenici treba da sami predlože na osnovu čega sve mogu urediti životinje tako da čine kontinuirani niz.
Rezime : 
 
Pojam gradijenta kod učenika nižeg uzrasta može biti prilično apstraktan. Ukoliko je to slučaj, može im se dati na početku jedan prikladan primer kako se mogu urediti životinje, na primer: „od najveće ka najmanjoj“. Zatim prepustiti učenicima da sami predlažu i odaberu princip na osnovu koga će upoređivati životinje.
Osnovne tačke programa : 
 
Prepustiti učenicima da sami odaberu princip na osnovu koga će upoređivati životinje (životinje se mogu upoređivati na osnovu izgleda, veličine, staništa, načina života….).
Cilj : 
 
Jedan čas
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 14/07/2010
Materijal : 


Papir plave boje sa fotokopiranim crtežima istih životinja koje su korišćene pri razdvajanju (Sekvenca 2). Jedan primer kolekcije životinja možete preuzeti u pdf formatu na ovoj strani (PDF: Slike_kolekcija)
Papir formata A3
Makaze
Lepak za papir
Flomaster
Tabla, kreda u boji


Izvođenje eksperimenta:


Učenici isecaju životinje sa plavog papira i uređuju ih prema kriterijumu za koji su se opredelili. Zatim slike lepe na papiru formata A3 (horizontalno, vertikalno ili dijagonalno). Flomasterom crtaju strelicu u smeru gradijenta za koji su se opredelili. Na slici je prikazan primer uređivanja životinja od najmanje ka najvećoj. 
Zapažanje:


Nastavnik može na tabli ispisivati imena životinja u nizovima, prema različitim kriterijumima za koje su se učenici opredelili, kako bi ih lakše analizirali i komentarisali.
Poslednja izmena : 14/07/2010
Oruđa
© Ruka u testu 2018