Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > > > Klasifikacija živih bića > Posmatranje i opisivanje živih bića
Modul : Posmatranje i opisivanje živih bića  [Cycle]
12/07/2010
Datum publikovanja : 
 
U ovom uvodnom delu od učenika se traži da opišu i grupišu živa bića na osnovu njihovih osobina. Nakon diskusije sa nastavnikom treba da zaključe koji pristup ima većeg smisla: opisati živo biće na osnovu osobina koje ima, ili osobina koje nema.
Rezime : 
 
Živa bića se opisuju i grupišu isključivo na osnovu osobina koje imaju. Različiti organizmi mogu imati slične, tj. zajedničke osobine.
Osnovne tačke programa : 
 
Obnoviti pojmove koje su čenici ranije usvojili, a tiču se osnovne građe tela životinja (glava, skelet, oči, pipci, noge, krila...). Primeniti na konkretnim primerima pojedinih životinja naučni princip da se živa bića definišu na osnovu osobina koje imaju, a ne na osnovu osobina koje nemaju.
Cilj : 
 
Jedan čas
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 14/07/2010
Materijal : 


Slike većeg formata (sa postera, iz kalendara, enciklopedija i sl.) na kojima je prikazana spoljašnja morfologija i unutrašnja građa različitih životinja.


Izvođenje eksperimenata:


   1. Tražiti od učenika da opišu svog druga ili drugaricu na osnovu onoga što oni nemaju.
   2. Tražiti od učenika da grupišu drugove na osnovu onoga što oni nemaju.
   3. Tražiti od učenika da opišu svog druga ili drugaricu na osnovu onoga što oni imaju.
   4. Tražiti od učenika da grupišu drugove na osnovu onoga što oni imaju.


Zaključiti zajedno sa učenicima koji pristup ima većeg smisla. Naglasiti da se živi organizmi opisuju isključivo na osnovu osobina koje imaju.
Upisati na tabli pitanje koje bi trebalo da rukovodi učenike tokom ove i narednih faza radionice:

„Šta je za njega karakteristično?“

Pokazati zatim odeljenju slike ili crteže različitih životinja (beskičmenjaka i kičmenjaka). Učenici opisuju koje osobine date životinje imaju. Povezati ih u smislu da li postoje neke sličnosti, odn. zajedničke osobine (npr. glava, oči, pipci, noge, krila...).

Produbljivanje problematike:


Ukoliko je za određeni uzrast učenika to prihvatljivo, uvesti i neke nove pojmove, na primer: udovi ili ekstremiteti (kao zajednički termin za ruke i noge), spoljašnji skelet/unutrašnji skelet, krljušti, škrge itd.

Zapažanje:


Poželjno je tražiti od učenika da sami donesu slike kičmenjaka i beskičmenjaka (sa ili bez krila, sa različitim brojem ekstremiteta, bez ekstremiteta, sa unutrašnjim ili spoljašnjim skeletom i sl.).
Poslednja izmena : 14/07/2010
Oruđa
© Ruka u testu 2021