Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Ekologija > Okruženje > Zaštita životne sredine, slučaj vode (Nagrada La main à la pâte 2006. za stručni rad)
Modul : Zaštita životne sredine, slučaj vode (Nagrada La main à la pâte 2006. za stručni rad)  [Cycle]
15/01/2007
Datum publikovanja : 
 
Izučavanje vodenog ciklusa u gradu kroz njegove različite etape (tretman vode za piće, funkcionisanje vodotornja, prečišćavanje otpadnih voda), upotreba i cena vode, posledice ljudskih aktivnosti na životno okruženje. Ovo bi trebalo da omogući deci da postanu svesna neophodnosti brige o očuvanju vode.
Rezime : 
 
 
Poslednja izmena : 12/08/2009
Zaštita životnog okruženja, slučaj vode

Da li se naučnim pristupom deca mogu vaspitati i obrazovati u vezi sa zaštitom životne okoline, posebno vode?
Rad Ženeviev BAJI MORG (Geneviève BAILLY MORGUE) i Mari-Kristin FRANSOA KOTIJAR (Marie-Christine FRANCOIS COTILLARD), pod rukovodstvom Mišel Kazenav (Michèle Casenave), IUFM de Versailles, site de Saint Germain en Laye.

Ubeđeni u neophodnost obrazovanja i vaspitanja dece u vezi sa zaštitom životnog okruženja, a posebno očuvanja izvora vode na našoj planeti, imali smo intuiciju da je to moguće (i čak poželjno) uraditi korišćenjem naučnog pristupa. Da bismo to utvrdili, odlučili smo da uradimo ovaj rad.
Projekat vezan za čovekovu upotrebu vode realizovali smo u jednom odeljenju (CM2). Preciznije rečeno, istraživali smo vodeni ciklus u gradu kroz njegove osnovne etape (tretman vode za piće, funkcionisanje vodotornja, prečišćavanje otpadnih voda), potrošnja i cena vode, uticaj čovekovih aktivnosti na životno okruženje. Sve ovo je omogućilo deci da razviju svest o neophodnosti očuvanja vode.
Niz ovih aktivnosti je realizovan kroz istraživački pristup (eksperimentalni pristup i pretraga literature).
Aktivnosti u toj školi su nas uverile da su pretpostavke od kojih smo pošli bile ispravne: moguće je iskoristiti iskustva u vezi s ponašanjem građana pri edukovanju učenika, zahvaljujući znanjima i sposobnostima koja su stečena primenom naučnog pristupa.

Kontekst

Projekat je realizovan u odeljenju osnovne škole u mestu Bois de la Garenne à Voisins-le-Bretonneux, koje je u relativno razvijenoj društveno-kulturnoj sredini. Učenici su tokom rada koristili blok za eksperimente, u koji su beležili zapažanja, ideje i eksperimente, i svesku u koju su beležili sinteze sa časova.

Sekvence realizovane u učionici

Opšti cilj (građansko obrazovanje) : Razumeti i preuzeti odgovornost koju imamo prema životnom okruženju (posebno kada je u pitanju voda).

Specifični cilj : Svest o kompleksnosti životnog okruženja, kao i čovekovih aktivnosti koje imaju posledice na očuvanje vode.

Konačna formulacija (koju daje nastavnik) : Shvatiti da je voda za piće veoma bitan resurs, prema kome se treba krajnje štedljivo ponašati, štititi ga od svih vrsta zagađenja i prenositi takva pravila ponašanja na druge.

Ovu sekvencu čini 9 časova, od oko sat i po, uz organizovanje izložbe za roditelje i druga odeljenja.
Ova podela uzima u obzir naš pedagoški izbor u vezi s realizacijom projekta, ciljeve koje treba istaći, ali i vremensko ograničenje izvođenja projekta. Ciljevi svakog od časova :

ČASOVI

CILJEVI

SADRŽAJ ČASOVA

Čas 1
Upotreba vode

Identifikovati i razlikovati različite kategorije čovekove upotrebe vode:
u kući, u gradu, van grada.

- Prikupiti početne koncepcije o vodi i njenoj upotrebi
- Faza grupnog istraživanja (6 grupa od 4 učenika), rad u vezi s upotebom vode u domaćinstvu, u gradu i van grada
- Formiranje zajedničke tabele s kolonama
- Priprema izložbe

Čas 2
Slatka voda, voda za piće

Postati svestan nedostatka upotrebljive slatke vode na planeti, shvatiti pojam vode za piće i pojam kvaliteta vode.

- Osnovni pojmovi napisani na plakatu
- Opažanje predstavljeno balonima koji su napunjeni tako da na slikovit način prikazuju odnos slane vode, neupotrebljive za piće, i slatke vode koju čovek uptrebljava za piće
- Degustacija vode (u grupama) iz tri bokala označena odgovarajućom bojom
- Objedinjavanje rezultata svih grupa
- Upoznavanje s onim što piše na etiketi

Čas 3
Različiti načini predstavljanja kruženja vode

Upoznati funkcionisanje vodenog ciklusa: reka – kuća – reka, kroz različite etape. Razlikovati vodu za piće, čistu vodu i prečišćenu vodu.

- Podsećanje na ono što je rađeno na prethodnom času
- Prikupljanje početnih koncepcija o vodenom ciklusu u gradu
- Sinteza beležaka s individualnim šemama
- Zajednički zaključak
- Beleške

Čas 4
Upoznati funkcionisanje vodotornja

Upoznati funkcionisanje vodotornja.

- Podsećanje na rad na prethodnom času i uvod u čas o vodotornju
- Eksperimenti u vezi s horizontalnim nivoom vode
- Eksperimenti o funkcionisanju vodotornja (izvođenje eksperimenta, predstavljanje urađenih eksperimenata)

Čas 5
Prečišćavanje vode

Upoznavanje s nekoliko eksperimentalnih procedura koje omogućuju da se iz prljave dobije bistra voda.
Shvatiti da obični filteri koji se koriste u domaćinstvu nisu dovoljni da se dobije  voda za piće.

- Prikaz prljave vode i definisanje problema koje treba zajednički rešiti
- Prikazati crtežom predviđene eksperimente (grupno)
- Izvesti eksperimente (grupno)
- Opisati upotrebljene procedure (grupno)
- Zajednički rad
- Diskusija, potvrđivanje (zajednički)
- Zaključak (zajednički)
- Specifična leksika (taloženje, odmašćivanje, filtriranje tečnosti)

Čas 6
Prikaz filma
To nije magija

Strukturiranje i pamćenje stečenih znanja tokom poslednjih pet časova.
Razumeti da se tretman vode i prečišćavanje odvijaju u nizu kompleksnih etapa.

- Gledanje filma
- Analiza postera koji prikazuje vodeni ciklus u gradu
- Predstavljanje funkcionisanja fabrike za proizvodnju vode
- Predstavljanje stanice za prečišćavanje vode

Čas 7
Cena i potrošnja vode

Identifikovanje osnovnih elemenata koji utiču na formiranje cene vode. Navođenje nekoliko od brojnih vrednosti vode u domaćinstvu.

- Analiza karte koja prikazuje poreklo vode
- Analiza računa za vodu
- Analiza cene vode
- Analiza potrošnje vode u Francuskoj

Čas 8
Štednja i očuvanje vode

Istraživanje nekoliko mogućnosti za štednju vode u svakodnevnoj potrošnji. Ustanoviti povelju o odnosu prema vodi.

- Zajedničko predstavljanje predloženih rešenja učenika vezi s očuvanjem vode
- Analiza formiranih tabela
- Pisanje povelje
- Prikaz plakata pripremljenih za izložbu

Télécharger l'intégralité du mémoire (PDF, 325 Ko) et ses annexes (PDF : 1.8 Mo)


Poslednja izmena : 12/08/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2018