Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Promena stanja > Voda u predškolskoj ustanovi > 2. Problem situacije u vezi transporta vode za malu i srednju grupu
Modul : 2. Problem situacije u vezi transporta vode za malu i srednju grupu  [Cycle]
12/09/2006
Datum publikovanja : 
 


Problem situacije u vezi transporta vode iz bokala  (ili velikog suda) u manje sudove. Prvo daje  uputstva vaspitačica a zatim i deca.
Posle realizovanih aktivnosti, čas se završava pravljenjem bilansa a zatim i crtežima svakog pojedinog deteta. Vaspitačica ispod crteža piše tekst.

Rezime : 
 
Istraživanje materijalnog sveta
Osnovne tačke programa : 
 

Ustaljenim istraživanjem (slobodnim i vođenim) razvije se i uobičajeno ponašanje dece, čak i u najmlađoj grupi, koja tako postaju sposobna da eksperimentišu i istražuju.
Pošto su došli do tog nivoa, moguće ih je suočiti sa situacijama poznatim kao  « problem situacije » : postavlja se pitanje, deca nasumično pokušavaju da istražuju, eksperimentišu, da bi našla najbolji odgovor.
Ove eksperimentalne aktivnosti bi, pre svega, trebalo da provere metode koje su deca sama zamislila.

Cilj : 
 
6 časova
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 04/12/2008
Časovi

 trajanje

Materijal

opis

1. Rad rukama

45’

-providni sud sa vodom,
-mali prazni sudovi

    Deca prebacuju vodu iz velikog suda u manje prazne sudove koji se nalaze na nekoliko metara rastojanja.

2. Sa materijalom

45’

-providni sud sa vodom,
-mali prazni sudovi, kanta za polivanje, boce, čaše, levci, sita, izbušene boce …

      Deca prebacuju vodu iz velikog suda u manje prazne sudove koji se nalaze na nekoliko metara rastojanja upotrebljavajući materijal koji im je na raspolaganju.

3. Odabir oruđa
                     

45’

-providni sud sa vodom,
-mali prazni sudovi, kante za polivanje, boce, čaše, levci, sita, izbušene boce … 
-fotografije ili crteži upotrebljenih oruđa
-dve posude

       Deca pokušavaju da prebace vodu sa predmetima koje razvrstavaju prema tome u koji od velikih sudova mogu da uđu. Zatim prave pano : saglasno/ ne saglasno fotografijama.

4. Sa što manje vode

45’

- providan sud sa vodom,
-mali prazni sudovi, kante za polivanje, čaše, levci, sita, izbušene boce …
-mali sudovi ...

    Deca treba da prebace vodu u što manjim količinama. Ovde je problem da oruđa koja su izvrsno upotrebljavana u prethodnim eksperimentima sad uopšte nisu praktična. Kako isprazniti ono malo vode što je preostalo? Upotrebljavajući što manje sudove.

 

5. Ostalo je samo nekoliko kapi ?

45’

- providan sud sa vodom,
-mali prazni sudovi, kante za polivanje, čaše, levci, sita, izbušene boce …
-mali sudovi
-gruba platna, sunđeri, upijajući papir, karton, različiti papiri, aluminijumska folija, metlica, rendaljka ...
 

       Potrebno je prebaciti svu vodu iz velikog suda u male sudove.

6. Odabir odgovarajućih materijala

 

- providan sud sa vodom,
-mali prazni sudovi, kante za polivanje, čaše, levci, sita, izbušene boce …
-mali sudovi
-gruba platna, sunđeri, upijajući papir, karton, različiti papiri, aluminijumska folija, metlica, rendaljka ...

    Deca pokušavaju da apsorbuju vodu sa nekim materijalom i razvrstavaju ga prema tome da li ulazi u jedan ili drugi sud. Zatim prave pano : u saglasnosti/ nije u saglasnosti sa fotografjama.Preuzmite sekvencu : Pdf

 


Poslednja izmena : 04/12/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018