Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Promena stanja > Voda u predškolskoj ustanovi > 1. Radionica na temu voda – sekvenca za najmalđu grupu
Modul : 1. Radionica na temu voda – sekvenca za najmalđu grupu  [Cycle]
12/09/2006
Datum publikovanja : 
 
- Otkrivanje čulima, igra rukama i sa različitim posudama ; upoređivanje tečnosti (časovi na kojima  deca rade samostalno)
- Identifikacija buke koju stvara voda; pravljenje komadića leda (delimčno vođeni časovi)
- Eksperimentisanje sa mešavinama (časovi koje vodi vaspitačica)
Rezime : 
 
Upoznavanje sa vodom u tečnom stanju: ističe, prolazi kroz sito...
Upoređivane tečnosti : Upoznavanje sa pristupom: posmatranje, mirisanje i eventualno probanje...
Šum koji stvara voda: karakterističan zvuk
Voda i drugi materijali: prvo upoznavanje sa pojmom rastvaranja i zasićenja.
Svest o ograničenjima koja su vezana za ponovljivost nekog eksperimenta: isti uzroci dovode do istih posledica.
Cilj : 
 
5 časova
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 04/12/2008

 

trajanje

materijal

opis

1.Šta se dešava kada se igram sa vodom ?

45’

-providni veći sud za vodu, sudovi različite veličine i oblika ;
-plastične kašike i viljuške, odeća za lutke ;
-levci, cediljke ;
-nepromočivi stoljnjaci, sunđeri, krpe za brisanje.

       Deca se igraju sa vodom pokušavajući da upotrebljeni materijal ostane  iznad suda.

2.Šta je za mene voda ?

45’

više malih boca koje sadrže različite slojeve tečnosti koje mogu biti manje ili veće debljine, providne, neprovidne, obojene (voda iz vodovoda, gazirana voda, voda i ulje, itd. …) i jedna ili dve boce koje sadrže vodu iz vodovoda ;
-plave i crvene etikete   ;
-providni sudovi, vedre ;
-bokal koji deca sama pune vodom iz vodovoda

      Deca treba da pronađu u kojim bočicama je voda iz vodovoda upoređujući sa vodom koju su sipali u bokal. Ako nije onda lepe crvenu etiketu na bočicu, a ako jeste onda lepe plavu etiketu na bočicu.

3.Kakav je šum vode ?

45’

-snimak sumova realizovan u školi koji bi trebalo da odgovara šumu vode veoma poznatog deci ;
-fotografije ili ilustracije onoga što je registrovano ;
-fotografije ili « intrus » crteži koji podsećaju na šum vode
-kutija za fotografije i ilustracije

    Deca slušaju kasete i klasifikuju fotografije i ilustracije.

 

4.Kako se voda ponaša prema drugim materijalima ?

45’

-4 mala bokala napunjena vodom ;
-12 do 16 malih providnih činijica sa poklopcima  za -4 suda ili cuvettes niske ili platoi za servis ;
-4 kašike za kafu, 4 male drvene kašike za sladoled ;
4 samolepqive etikete i flomaster ;
-čvrsti i tečni materijali : brašno, šećer, sitni bonboni, kolači...

    Deca mešaju samo jedan materijal sa vodom u malom sudu. Poklapaju sud i promućkaju.
    Diktiraju ime materijala koji su pomešali sa vodom i pušu na etiketi. Isto pokušavaju sa drugim proizvodima.

 

5.Kako napraviti komade leda ?

45’

-sud sa komadićima leda (koji se vade malo po malo) ;
-različite modle za pravljenje leda ;
-plastelin

        Prvo upoznavanje sa promenom agregatnih stanja vode i njenim povratkom u prvobitno stanje.
- Šta se dešava kada se komadi leda izvade iz zamrzivača ?  - Šta možemo da uradimo sa komadima leda?
- Kako ih napraviti?


Svaki čas traje oko četrdeset i pet minuta i sadrži uvod, pripremu pre i posle eksperimenta, bilans rad tako da za manipulaciju ostaje oko petnaest efektivnih minuta..
Uvod i bilans rada se rade sa celim odelljenjem. Predviđeno je vrlo kratko vrreme za ovaj deo rada ali se on redovno ponvalja tokom perioda usvajanja problematike. Ovde deca učestvuju na različite načine koji tokom odvijanja časa. Ponavljaju, verbalno  iražavaju ono što su doživeli ili što će tek doživeti, saznaju naučne činjenice ali i usavršavaju jezik.

Preuzmite sekvencu (format pdf)


Poslednja izmena : 04/12/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018