Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Nauka o čoveku > Pet čula > Svet, moja čula i ja
Modul : Svet, moja čula i ja   [Cycle]
01/05/2005
Datum publikovanja : 
 

-čulna otkrića
-istraživanje materijalnog sveta
-otkrivanje oblika i veličina
-usvajanje pojmova količina i brojeva

Osnovne tačke programa : 
 

- Domen čula : istraživanje predmeta korišćenjem čula dodira, mirisa, ukusa i vida
- Materija : sečenje, komadanje, mešanje, transformisanje
- Oblici i veličine, količine i brojevi : clasiranje, poređenje, prebrojavanje, formiranje malih zbirki

Cilj : 
 
4 časa
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 17/02/2011
Ovaj modul je izvod iz knjige "Otkrivanje sveta u predškolskoj ustanovi " koju je, kao prevod sa francuskog jezika, izdao "Prosvetni pregled".

 

 

Uvod :

U predškolskoj ustanovi svaka prilika može biti podsticajana za aktivno otkrivanje sveta i njegovo predstavljanje. Neophodno je oslanjanje na doživljena i aktuelna senzorna otkrića sveta koji nas okružuje. Taj oblik otrića je i ideja vodilja ovog modula. Polazi se od individualne percepcije, odnosno čula :

  • aktiviranja čula;
  • najracionalijeg korišćenja informacija;
  • formiranja predstave o svetu polazeći od opažene realnosti.

Ovaj modul predlaže senzorna istraživanja korpe sa voćem. Deca se uvode u prvu analizu okruženja, zasnovanu na uspostavljanju reda u primljenim percepcijama. Upotrebom čula mališani prepoznaju voće. Čula im pomažu da bolje otkrivaju, pa time obogaćuju i razvijaju senzorne sposobnosti, koriste ih da bi uočili različite realnosti, da bi ih klasifikovali i postavili u red i opisali zahvaljujući jeziku.

Zato nastavnik predlaže situacije za senzorna istraživanja koj aomogućuju saznanje uz korišćenje analize, poređenja, klasifikacije.

Povezanost časova navodi svakog učenika da razvija pažnju, želju, strpljenje, odnos prema stvarima. Definitivno, svaka doživljena situacija doprinosi kako jezičkim, tako i naučnim saznanjima i proširuje domen osećaja, kao i sticanja znanja.

  
Sekvenca za najmlađu grupu
Materijal
Opis
1.Da li smo otrkili voće ?
 
-korpa sa voćem (banane, jabuke, kruške, ananas, orah, grejpfrut, pomorandže, limun, mandarine, avokado, grožđe, kivi, kokosov orah) ;
-slike voća ;
-korpice ;
-boje ;
-kutije. 
-tanjiri ;
-nož za ljuštenje ;
-noževi (zaobljeni) ;
-limenke ;
Vaspitačica donosi korpu voća.
Svako dete priča o svojim impresijama u vezi korpe sa voćem, a zatim se korpa postepeno prazni tako što deca imenuju i uzimaju odgovarajuće voće.
Zatim to voće postavljaju u različite male korpice klasirajući ga po « familijama » i imenujući svaku « familiju »
Radionice 
1.Crtanje : predstavljanje voća u korpi.
2.Plastična umetnost : otisak voća.
3.Jezik : slike voća (aktivnost koja se odvija i vodi tokom rada na času).
Naučne radionice (aktivnost koja je vođena tokom odvijanja sekvence)
1. Priprema za degustaciju voća.
2. Pravljenje « buke » pomoću voća.
2. Da li smo odabrali voće ?
-voće ;
-slike voća ;
- korpa sa voćem ;
-balon ;
-kutije od cipela ;
-parčići papira različite strukture/boje ;
-marame.
 
1. Ponovno posmatranje voća i prevazilaženje konfuzija.
2. Postavljanje kriterijuma odabira voća.
3. Na kraju ovog zajedničkog istraživanja, pokreću se komplementarne aktivnosti u malim grupama (naučne radionice)
4. Sinteza aktivnosti odabira predstavljena na rekapitulativnom posteru koji je napravilo celo odeljenje, ili manje grupe dece.
  Radionice
1. Slike voća (nastavak).
2.  Korpa  sa voćem.
3. Ctranje : predstavljanje voća (crteži nastali posmatranjem).
  Naučne radionice
1. Razvrstavanje voća prema boji (gledanjem).
2. Razvrstavanje voća prema tkivu (gledanjem/dodirom).
3. Razvrstavanje voća prema mirisu (čulo mirisa).
4. Razvrstavanje voća prema obliku (gledanjem/dodirom).
5. Razvrstavanje voća prema veličini (gledanjem/dodirom).
6. Razvrstavanje voća prema masi (gledanjem/dodirom).
3. Šta se dešava kada uporedimo voće : celo/u komadima, sveže/kuvano ?
-voće (jabučasto) ;
-noževi (zaobljeni) ;
-tanjire ;
-ljuštač voća,
uređaj za vađenje koštica, presa za pire, viljuške, kašike, čekić ;
-šećer ;
-recept za kompot od jabuka ;
-tučak ;
-boja ;
-slike voća,
- korpa sa voćem.
 
1. Posmatranje unutrašnjosti voća.
2. Probanje svežeg voća.
3. Upoređivanje svežeg/kuvanog vića.
Jedan dan će biti posvećen pravljenju kompota od jabuka (recept za kompot, pravljenje, kuvanje, degustacija).
Radionice
1. Slike voća (nastavak).
2. Igra sa korpama za voće (nastavak).
3. Ctranje : predstavljanje isećenog voća (crtež na osnovu posmatranja).
4. Plastična umetnost : otisci sečenog voća.
Naučne radionice : degustacija kompota od jabuka.
1. Priprema jabuka.
2. Kuvanje jabuka.
3. Pravljenje kompota.
4. Degustacija kompota.
4. Kad bi se setili ?
 
 
Vaspitačica može da upotrebi :
-individualne radne listove
-poster sa zajedničkom sintezom
-materijal napravljen tokom ove sekvence

Preuzmite modul : Svet, moja čula i ja  – najmlađa grupa (PDF : 396Ko)


Poslednja izmena : 17/02/2011
Oruđa
© Ruka u testu 2019