Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Voda > Očvršćavanje vode
Modul : Očvršćavanje vode  [Cycle]
01/01/1999
Datum publikovanja : 
 
Kako se voda transformiše u led? 
Učenici ispituju temepraturu i vreme neophodno da dođe do očvršćavanja vode koristeći mešavinu koja se rashlađuje. Svoja zapažanja zatim predstavljaju nekom krivom.
Rezime : 
 
Materija: Stanja i promana stanja vode (tečno, gasovito i čvrsto stanje).
Osnovne tačke programa : 
 
 - Razumeti i zapamtiti da se materija održava pri promeni stanja vode.
 - Znati da je temperatura očvršćavanja ili topljenja vode 0° Celzijusa.
 - Opaziti da je promena stanja vode postepena.
Cilj : 
 
2 ili 3 časa.
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 20/06/2008
Materijal : 

Grupa od četiri učenika:
 - 1 termometar,
 - 1 staklena ili plastična providna šerpa,
 - 1 bokal u koji može da se stavi mali sud.

Za odeljenje:
Zamrzavajuća mešavina sačinjena od:
 - oko 500 g leda postavljenog u grubo platno, a zatim isitnjenog pomoću čekića,
 - 2 do 3 grumena krupne soli.
 (Krupnu so i led treba dobro izmešati.)


Naučni koncepti

Tokom promene stanja voda se nalazi i u tečnom i u čvrstom stanju.
Ova promena stanja se dešava na konstantnoj temperaturi koja iznosi 0°C .

Naučni termini

 • Konstantna temperatura
 • Zamrzavajuća mešavina: Termin ima indikativan naziv koji često koriste deca, jer ona stvara  izvanredan fenomen

Očekivane sposobnosti

 • Korektno čitanje termometra
 • Pravljenje krive vreme/temperatura

Tabelarni prikaz časova 

Odvijanje časa

Trajanje

Opis

1. Na kojoj temperaturi se topi led ?

 

15'

Na kojoj temperaturi se voda transformiše u led?

Učenici beleže svoja predviđanja:

Led je zamrznuta voda koja postaje čvrsta na ___  stepeni.

Da bi odgovorili na postavljena pitanja, zajednički izvode eksperiment.

2. Kako opaziti  transformaciju vode u led?

 

30'

Stavljanjem vode u zamrzivač nije moguće posmatrati njenu transformaciju u led. Nastavnik predlaže da se upotrebi zamrzavajuća mešavina.

Svaka grupa postavlja eksperiment na osnovu prethodno datih objašnjenja nastavnika.

Zapažanja se beleže u svesku za eksperimente.

3. Konstrukcija krive i vođenje beleški 

 

15'

Učenici u svesci za eksperimente konstruišu krivu T°/vreme na osnovu podataka koje su zabeležili.

Polazna situacija

Tokom zimskog perioda organizuje se čas u prirodi kada ima snega. Posmatraju se stalaktiti leda, pahuljice snega, barice, zamrznute reke i jezera...
Pojavljuju se termini led, sneg i voda.
Ako učenici već znaju da je led zamrznuta voda, nameće se pitanje :
Na kojoj temperaturi se voda transformiše u led?

Formulišite vaša predviđanja

Deca beleže u svesci za eksperimente svoja predviđanja:
Led je zamrznuta voda, postaje čvrst na ? stepeni. 

 

Zajednički rad

 • Učenici daju svoja predviđanja.
 • Razvija se diskusija, daje argumentacija.
 • Postoji samo jedan način da se zaključi ko je u pravu -  realizuje se eksperiment.

Problem

Kako posmatrati transformaciju vode u led?

Predlozi dece

Možemo da stavimo vodu u zamrzivač, ali tada se pojavljuje sledeći problem: Ne vidimo ništa.
Deci se može prepustiti da izvedu eksperiment ako nemaju primedbi. Čas se u tom slučaju deli na dva dela. 

 

Predlog nastavnika

Upotrebite zamrzavajuću mešavinu.
 - Stavite zamrzavajuću mešavinu u činiju.
 - Sipajte malo vode u bokal.
 - Postavite sve to u činiju.
 - Zamrzavajuća mešavina nije nikakva magija. Ona funkcioniše na istom principu kao zamrzivač.

Zapažanje :

Kako posmatrati transformaciju vode u led?
 • S jedne strane to mora da bude očigledno.
 • S druge strane, biće nam potreban merni instrument, odnosno termometar.

Eksperiment

 • Svaka grupa dece dolazi po svoj materijal.
 • Ona pripremaju eksperiment na osnovu zapažanja i objašnjenja koje je nastavnik dao u prvom delu časa.
 • Opisuju svoju eksperimentalnu postavku u svesci za eksperimente.
 • Raspodela zaduženja:  - Jedan učenik najavljuje vreme svaka dva minuta, a drugi očitava temperaturu na termometru.
  - Sve ovo beleže druga dva učenika.
  - Jedan najavljuje trenutak kada voda počinje da se ledi, a drugi kada je zaleđivanje kompletirano. 
 • Zapažanja se beleže u svesku za eksperimente.

Konstrukcija krive, beleženje podataka

Odvijanje časa

 • Svaki učenik konstruiše, u svesci za eksperimente, krivu T°/vreme pomoću raspoloživih podataka.
 • Dakle, ponovo proveravaju svoja predviđanja.

Zapažanja

 • U zavisnosti od nivoa odeljenja ili različitih grupa, učenici popunjavaju tabele koje im se stavljaju na raspolaganje, a radi lakšeg crtanja krive koriste lenjire ili krivuljare.
 • Na kraju ove faze, ili sutradan, pokreće se debata iz koje treba da proizađe ono osnovno što treba zapamtiti u vezi s izvedenim eksperimentom.

Bibliografija

 

Produbljivanje problematike

Da li su vam poznata neka druga stanja vode?
Pojavljuje se termin vodena para. Možemo usmeriti dalje eksperimente na izučavanje vodene pare. 

Rad u svesci za eksperimente

Pogledajmo opis već urađenih eksperimenata. 

Zapažanja nastavnika

Organizacija materijala

 • Predvideti programom da se očvršćavanje vode izučava u januaru.
 • Nije poželjno uzimati velike termometre jer oni imaju veliki rezervoar, što bi zahtevalo veliku količinu vode, a time i veliku količinu zamrzavajuće mešavine, kao i duže vreme očvršćavanja... Isti problem se pojavljuje i pri uzimanju velikog suda.
 • Čas će se odvijati relativno jednostavno i lako, ako je upotrebljen odgovarajući materijal. Ako to nije slučaj, u šta sam se i lično uverio, onda se ceo proces vrlo brzo pretvara u košmar (vreme očvršćavanja je beskrajno dugo...)

 

Pedagoški problemi 
 • Vrlo je neobično da zamrzavajuća mešavina nije stavila u drugi plan naučni koncept koji je u osnovi celog eksperimenta?
 • Evaluacija (navedena u prethodno citiranim aktivnostima) pokazuje:
  - Da su osnovni koncept (očvršćavanje na  0°C ) prihvatila 23 do 24 učenika trećeg ili četvrtog razreda.
  - Da je promena stanja ostvarena na konstantnoj temperaturi kod  5 od 24 učenika. Kod ostalih je temperatura opadala, odnosno varirala. Faza promene stanja je shvaćena kao deo celine eksperimenta.
  - Upotreba zamrzavajuće mešavine je podstakla radoznalost i izazvala veliko zadovoljstvo pri radu u okviru ovih naučnih aktivnosti. Zar to nije jedan od glavnih principa Ruke u testu?
 • Osim toga, učenici su osposobljeni da koriste tabele s dve promenljive i upotrebljavaju termometar.

Interdisciplinarnost

 • Iako su ove aktivnosti daleko od nečeg izuzetnog, podržavaju razvoj jezičkih sposobnosti, naročito u situacijama kada je potrebno realizovati neku komunikaciju (na primer: naučni bilten u školskim novinama, izložbe...).
 • Kvalitet ovakvih tekstova učenika je često izuzetan jer je to prilika koju žele da iskoriste i prikažu svoje sposobnosti u pismenom izražavanju. 

Poslednja izmena : 20/06/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2019