Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Partnerstvo
Ruka u testu : Partnerstvo

Ruka u testu : partnerski odnos sa nizom institucija

U Srbiji je projekt Ruka u testu pokrenut na inicijativu Stevana Jokića, naučnog savetnika u Institu VINČA, koju je podržalo Društvo fizičara Srbije. Zatim je kroz konretne aktivnosti razvijena saradnja i dobijena podrška  od Srpske akademije nauka i umetnosti, Ministarstva za prosvetu, Ministarstva za nauku, Zavoda za udžbenike, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Instituta VINČA, Univerziteta u Beogradu, Prosvetnog pregleda i  velikog broja profesora unierziteta i naučnih radnika.

Ostvarena je takođe direktna saradnja i podrška sa sledećim institucijama u inostranstvu : 
-Francuska akademija nauka, 
-tim La main à la pâte iz Francuske, 
-Francuskom ambasadom u Srbiji,
-International Academy Panel (IAP), 
-Francusko ministarstvo obrazovanja i istraživanja,  
-Euroscience, 
-Francuska ambasada u Beogradu, 
-nizom naučnih centara i univerziteta u zemaljama  Jugoistočne Evrope.L'École Polytechnique

http://www.polytechnique.fr/

Depuis 1997, des élèves de l'Ecole polytechnique sont mis à la disposition de La main à la pâte. Cette participation, qui touche une dizaine d'entre eux chaque année, s'effectue dans le cadre de leur première année dédiée à la formation humaine. Les élèves de l'Ecole polytechnique accompagnent des enseignants, principalement dans des zones d'éducation prioritaires, et partagent leur savoir avec eux.

Produbljivanje
Poslednja izmena : 30/06/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2021