Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Partnerstvo
Ruka u testu : Partnerstvo

Ruka u testu : partnerski odnos sa nizom institucija

U Srbiji je projekt Ruka u testu pokrenut na inicijativu Stevana Jokića, naučnog savetnika u Institu VINČA, koju je podržalo Društvo fizičara Srbije. Zatim je kroz konretne aktivnosti razvijena saradnja i dobijena podrška  od Srpske akademije nauka i umetnosti, Ministarstva za prosvetu, Ministarstva za nauku, Zavoda za udžbenike, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Instituta VINČA, Univerziteta u Beogradu, Prosvetnog pregleda i  velikog broja profesora unierziteta i naučnih radnika.

Ostvarena je takođe direktna saradnja i podrška sa sledećim institucijama u inostranstvu : 
-Francuska akademija nauka, 
-tim La main à la pâte iz Francuske, 
-Francuskom ambasadom u Srbiji,
-International Academy Panel (IAP), 
-Francusko ministarstvo obrazovanja i istraživanja,  
-Euroscience, 
-Francuska ambasada u Beogradu, 
-nizom naučnih centara i univerziteta u zemaljama  Jugoistočne Evrope.La Fondation des Treilles

http://www.les-treilles.com/

La Fondation des Treilles a contribué par l'organisation de plusieurs rencontres à la mise en place de l'opération et de son site Internet ainsi qu'à la rédaction des ouvrages La main à la pâte (Ed. Flammarion 1997) et Graines de Sciences (Ed. Le Pommier). Elle participe aux échanges internationaux en accueillant des séminaires comme la rencontre franco-chinoise de mars 2003. Ces prestations en nature sont, au fil des ans, d'un montant élevé.
Poslednja izmena : 30/06/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2018