Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Partnerstvo
Ruka u testu : Partnerstvo

Ruka u testu : partnerski odnos sa nizom institucija

U Srbiji je projekt Ruka u testu pokrenut na inicijativu Stevana Jokića, naučnog savetnika u Institu VINČA, koju je podržalo Društvo fizičara Srbije. Zatim je kroz konretne aktivnosti razvijena saradnja i dobijena podrška  od Srpske akademije nauka i umetnosti, Ministarstva za prosvetu, Ministarstva za nauku, Zavoda za udžbenike, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Instituta VINČA, Univerziteta u Beogradu, Prosvetnog pregleda i  velikog broja profesora unierziteta i naučnih radnika.

Ostvarena je takođe direktna saradnja i podrška sa sledećim institucijama u inostranstvu : 
-Francuska akademija nauka, 
-tim La main à la pâte iz Francuske, 
-Francuskom ambasadom u Srbiji,
-International Academy Panel (IAP), 
-Francusko ministarstvo obrazovanja i istraživanja,  
-Euroscience, 
-Francuska ambasada u Beogradu, 
-nizom naučnih centara i univerziteta u zemaljama  Jugoistočne Evrope.L'École normale supérieure (ENS Ulm)

http://www.ens.fr

S'associant à l'Académie des sciences et à l'INRP dans l'opération La main à la pâte à partir de 2001, l'ENS Ulm accueille dans ses locaux de Montrouge l'équipe nationale d'accompagnement La main à la pâte. Depuis 2002, elle a inscrit à son plan quadriennal l'ERTé (Equipe de Recherche Technologique en éducation) La main à la pâte.

Produbljivanje
Poslednja izmena : 30/06/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2018