Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Partnerstvo
Ruka u testu : Partnerstvo

Ruka u testu : partnerski odnos sa nizom institucija

U Srbiji je projekt Ruka u testu pokrenut na inicijativu Stevana Jokića, naučnog savetnika u Institu VINČA, koju je podržalo Društvo fizičara Srbije. Zatim je kroz konretne aktivnosti razvijena saradnja i dobijena podrška  od Srpske akademije nauka i umetnosti, Ministarstva za prosvetu, Ministarstva za nauku, Zavoda za udžbenike, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Instituta VINČA, Univerziteta u Beogradu, Prosvetnog pregleda i  velikog broja profesora unierziteta i naučnih radnika.

Ostvarena je takođe direktna saradnja i podrška sa sledećim institucijama u inostranstvu : 
-Francuska akademija nauka, 
-tim La main à la pâte iz Francuske, 
-Francuskom ambasadom u Srbiji,
-International Academy Panel (IAP), 
-Francusko ministarstvo obrazovanja i istraživanja,  
-Euroscience, 
-Francuska ambasada u Beogradu, 
-nizom naučnih centara i univerziteta u zemaljama  Jugoistočne Evrope.Srpska Akademija Nauka i Umetnosti

http://www.sanu.ac.rs/

SANU je zajedno sa Beogradskim univerzitetom podržala i podržava projekat "Ruka u testu " koji se realizuje u Institutu za nuklearne nauke VINČA. Posebno je bitan momenat potpisivanja ugovora  između Francuske akademije nauka - SANU - univerziteta u Beogradu o prenosu autorskih prava prevoda za sajt La main à la pâte koji je sada dostupan u srpskoj verziji na adresi www.rukautestu.rs

Ovim činom se Srbija pridružila nizu zemalja koje su potpisale ovakav ugvor sa Francuskom akademijom nauka poput Kine, Kambodže i Vijetnama u Aziji; Nemačke, Španije, Belgije, Slovačke, Slovenije, itd. u Evropi.

Sledeća aktivnost koju pokreće tim Ruka u testu je proširenje saradnje, sa timom Francuske akademije nauka koji vodi Nobelovac Žorž Šarpak, u aktivnostima koje bi trebalo da pomognu i nastavnicima nauka i tehnike koji rade sa učenicima od 5. do 8. razreda ( u Francuskoj koledž). U Francuskoj je u ovaj eksperiment ušlo oko 30 škola i mi ćemo koristeći njihovo iskustvo pokušavati da pokrenemo ovakav eksperiment u Srbiji.
Poslednja izmena : 30/06/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2018