Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Partnerstvo
Ruka u testu : Partnerstvo

Ruka u testu : partnerski odnos sa nizom institucija

U Srbiji je projekt Ruka u testu pokrenut na inicijativu Stevana Jokića, naučnog savetnika u Institu VINČA, koju je podržalo Društvo fizičara Srbije. Zatim je kroz konretne aktivnosti razvijena saradnja i dobijena podrška  od Srpske akademije nauka i umetnosti, Ministarstva za prosvetu, Ministarstva za nauku, Zavoda za udžbenike, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Instituta VINČA, Univerziteta u Beogradu, Prosvetnog pregleda i  velikog broja profesora unierziteta i naučnih radnika.

Ostvarena je takođe direktna saradnja i podrška sa sledećim institucijama u inostranstvu : 
-Francuska akademija nauka, 
-tim La main à la pâte iz Francuske, 
-Francuskom ambasadom u Srbiji,
-International Academy Panel (IAP), 
-Francusko ministarstvo obrazovanja i istraživanja,  
-Euroscience, 
-Francuska ambasada u Beogradu, 
-nizom naučnih centara i univerziteta u zemaljama  Jugoistočne Evrope.La Direction de l'évaluation et de la prospective

http://www.education.gouv.fr/stateval/pub_dpd/dep.htm

La Direction de l'évaluation et de la prospective est concernée par l'évaluation des élèves, des enseignants et plus généralement de l'ensemble du dispositif éducatif. Son partenariat avec l'Académie des sciences manifeste son intérêt pour l'évaluation des pratiques innovantes dans l'enseignement des sciences à l'école primaire.
Poslednja izmena : 30/06/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2018