Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Ekipa
Ekipa

Istorija

Na inicijativu Stevana Jokića, naučnog savetnika u Institutu VINČA, pokrenut je, 2001 godine, projekt Ruka u testu koji je podržalo Društvo fizičara Srbije. Ministarstvo prosvete Srbije je 2003 godine, zahvaljujući inicijativi Vere Bojović, saradnici u  Ministarstvu prosvete Srbije, uvelo izborni predmet « Ruka u testu – Otkrivanje sveta » koji je prihvaćen u odrđenom broju osnovnih škola. Projekt su zatim podržale brojne institucije: Srpska akademija nauka i umetnosti, Ministarstvo nauke, Euroscience, Zavod za udžbenike, Prosvetni pregled, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Francuska akademija nauka, Francuska ambasada u Srbiji, Univerzitet u Beogradu, kao i niz drugih institucija i pojedinaca. 

Do sada je, u okviru edicije "Ruka u testu-Zrnca nauka"  izdato 9 knjiga namenjenih nastavnicima i roditeljima, a u  2006 godine je pokrenut proces prevoda i  prilagođavanja francuskog  Internet sajta (http://www.inrp.fr/lamap/) za srpsko govorno područje. Ovaj sajt je namenjen, pre svega, nastavnicima. Ove godine će i formalno biti potpisan ugovor o pravu prevoda sajta između Francuske akademije nauka-Srpske akademije nauka i umetnosti-Univerziteta u Beogradu. Zvanična inauguracija  Internet sajta (http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/ ) je predviđena za novembar 2008.

Kako nas možete kontaktirati ?

Ekipa očekuje i dalje podršku (nastavnika istraživača, inženjera, odgovornih u obrazovanju, i svih onih kolji smatraju da je predavanje nauka u školi vrlo značajno za razvoj društva)  u aktivnostima koje bi trebalo da se odvijaju oko sledećih šest glavnih tačaka : 
-vođenje projekata, 
-didaktika nauka, 
-naučna ekspertiza, 
-nastavnici u osnovnim školama, 
-primena IT u obrazovanju, 
- izdavaš.

Ekipa sajta Ruka u testu je malobrojna, jer ne postoji redovna finansijska podrška, i čine je: 

Rukovodilac projekta : Stevan Jokić
Član tima : Vera Bojović
Urednik Biltena i administrator sajta : Ljiljana Jokić
Tehnički administratori : Đorđe Lazić i Dušan Nikezić
Ostali saradnici : u svakom od regiona Srbije po jedan do dva saradnika koji učestvuju u ralizaciji seminara i ostalim aktivnostima u vezi sa projektom.

Ako želite da kontaktirate članove ekipe upotrebite formular uz preciziranje primaoca.

Izveštaj o aktivnostima

Prvi izveštaj će se pojaviti tokom 2009 i biće dostupan svima koji aktivno podržavaju projekt Ruka u testu i ostalim zainteresovanim. Izveštaj će biti dostupan u (formatu PDF) :

Ako želite da nas posetite ?

Ekipa je dobila tehničku podršku od Instituta VINČA pa je tu i predviđen prijem zainteresovanih.

Ruka u testu
14, Mike Alasa, P.O.B. 522, 11001Beograd, tel/fax: 011 2455041 

  • Dolazak autobusom 
    Autobusi Instituta VINČA sa 10-destinacija u Beogradu

 

 

Poslednja izmena : 31/08/2010
Oruđa
© Ruka u testu 2021