Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > > > Vetar, duvanje, vazduh u pokretu
Modul : Vetar, duvanje, vazduh u pokretu  [Cycle]
01/05/2005
Datum publikovanja : 
 
 
Poslednja izmena : 17/02/2011


Sekvenca

Trajanje

Opis

1 Konačno najmlađa ili srednja grupa 4 časa + produbljivanje

Vaspitačica, na početku sekvence, pokreće različite igre preko kojih uvodi pojam disanja.

Posle upoznavanja sa fenomenom “vetra”, deca počinju da pokreću predmete a da ih ne dodirnu. Znaju šta je udisanje a šta izdisanje i počinju da biraju najpogodnije izvore vetra, odnosno otkrivaju da i sami mogu da « prave vetar ».

2 Najmlađa ili srednja grupa

5 časova + ponovno istraživanje

U najmlađoj grupi je potrebno omogućiti  deci da uporede « vetar » sa « odsustvom vetra » pomagajući im da objasne koji su efekti vetra uporedivi sa efektima dobijenim direktnim delovanjem ili delovanjem posredstvom predmeta.
Neka aktivnosti mogu biti prilagođene srednjoj grupi.

3 Srednja ili najstarija grupa

4 časa  + produbljivanje

Posle upoznavanja sa fenomenom “vetra”, deca počinju da pokreću predmete a da ih ne dodirnu. Znaju šta je udisanje a šta izdisanje i počinju da biraju najpogodnije izvore vetra.Ovaj modul je izvod iz knjige pagnement  Otkrivanje sveta u predškolskoj ustanovi 

Uvod:

Za decu u obdaništima nema a priori nikakve veze između duvanja u rođendansku sveću i pokretanja vetrenjače zahvaljujući vetru. Cilj je da pomognemo da povežu situacije u kojima se manifestuje isti fenomen: pokretanje vazduha. U nastavku su predložena dva komplementarna pristupa. Jedan je da koristimo aktivnosti zasnovane na efektima disanja (udisanje, izdisanje) i, na kraju, upotrebimo aparat za duvanje. Drugi se oslanja na opažanja i reprodukciju efekata mehaničkim dejstvom vetra. 

Evidentiranje postojanja vazduha i njegove materijalnosti s njegovim statičkim manifestacijama je manje uočljivo i može biti ustanovljeno samo polazeći od aktivnosti u osnovnoj školi (vidi modul  Da li je vazduh materija u knjizi Predavanje nauka u školi).

Preuzmite modul : Vetar, duvanje, vazduh u pokretu  (PDF: 548 Kb)


Poslednja izmena : 17/02/2011
Oruđa
© Ruka u testu 2018