Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Materijali, osobine > Pliva ili tone
Modul : Pliva ili tone  [Cycle]
01/04/2000
Datum publikovanja : 
 
Sedma sekvenca modula omogućuje izučavanje neophodnih uslova koje je potrebno ispuniti da bi neko telo plivalo. Učenici otkrivaju da nije  u pitanju samo masa nego i zapremina tela. Zatim se razmatra uloga slatke i slane vode.
Rezime : 
 
Svet materijala i predmeta, voda u svakodnevnom životu.
Osnovne tačke programa : 
 

Visoka rudarska škola iz Nanta je od 1996. u okviru projekta Ruka u testu napravila komplete učila koji sadrže materijal neophodan za izvođenje eksperimenta u učionici, kao i uputstva za rad.
Za svaku temu je dat najopštiji opis izvođenja skupa eksperimenata. Oni se mogu smatrati osnovom realizacije aktivnosti u okviru pristupa zasnovanog na ideji projekta Ruka u testu.
Vrlo je indikativan opšti napredak na ovom planu.
Pedagoški aspekt je prepušten inicijativi nastavnika i specijalista u toj oblasti. Ovaj modul od sedam sekvenci je nastao iz uputstava za izvođenje eksperimenata.

Cilj : 
 
 
Poslednja izmena : 01/05/2008


Sekvenca

Trajanje

Opis

1 Uvod    Prva sekvenca modula Pliva ili tone.
Diskusija i crtež radi formiranja inicijalnih koncepcija učenika.
Verifikacija postavljenih hipoteza u vezi s plivanjem predmeta koje su deca izabrala (2 časa).
2 Kako plivanje zavisi od oblika predmeta    Druga sekvenca modula Pliva ili tone. Dva predmeta iste mase neće na isti način plivati. To zavisi od njihovog oblika (1 čas).
3 Uticaj mase na plivanje nekog predmeta    Treća sekvenca modula Pliva ili tone.
Dva predmeta istog oblika (prema spoljnjem izgledu), ali različitih masa, ne plivaju na isiti način (1 čas).
4 Uticaj vode na plivanje tela    Četvrta sekvenca modula Pliva ili tone.
Voda deluje na sve predmete koji su zaronjeni u nju. Bilo koji predmet potiskuje naviše (1 čas).
5 Uticaj količine vode    Peta sekvenca modula Pliva ili tone.
Količina vode ne utiče na plivanje nekog predmeta (1 čas).
6 Uticaj gustine tečnosti    Šesta sekvenca modula Pliva ili tone.
Predmet lakše pliva u slanoj nego u slatkoj vodi (1 čas).
7 Konstrukcija podmornice    Sedma sekvenca modula Pliva ili tone.
Konstrukcija podmornice, tj. predmeta koji može naizmenično da pliva ili tone (1 čas).


Materijal : 

Za odeljenje od 30 učenika (7 grupa):
 - 7 plastičnih sudova,
 - 49 praznih kutijica (na primer, kutijice za film),
 - 7 parčadi providnog creva (Ø = 6 mm, L = 40 cm),
 - 14 plastičnih čaša,
 - slamke,
 - plastelin,
 - kanap,
 - lastiši,
 - 7 čeličnih eksera (Ø = 5 mm, L = 15 cm),
 - so,
 - 1 kašika (doneti od kuće),
 - 1 mali štap za pecanje ili savitljivi drveni prut (doneti od kuće),
 - 20 plastičnih boca od 1,5 l (doneti od kuće),
 - 10 malih plastičnih boca od 0,33 l ili  0,5 l (doneti od kuće),
 - 7 tegli za kompot (doneti od kuće),
 - različiti materijali - pesak, zrnevlje, pirinač, brašno, pamuk... (doneti od kuće),
 - 1 vaga.


Zajednički rad Visoke rudarske škole iz Nanta i nastavnika osnovne škole.


Poslednja izmena : 01/05/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018