Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Ekologija > Okruženje > Problem otpada
Modul : Problem otpada  [Cycle]
01/01/2002
Datum publikovanja : 
 

Ovaj modul sadrži devet sekvenci koje omogućuju da se učenici upoznaju s problemom otpada koji se stvara kao posledica ljudskih aktivnosti, ali i s mogućnostima njegove prerade.

Rezime : 
 

Jedinstvo i različitost živog sveta: ekološki pristup neposrednom životnom okruženju; uloga i mesto živih bića, pojmovi prehrambenih lanaca i mreža.

Osnovne tačke programa : 
 
 
Poslednja izmena : 22/08/2008


Sekvenca

Trajanje

Opis

1 Početna pitanja   

Test s pitanjima o otpadu uopšte

2 Sadržaj našeg otpada    Šta sve ima u našem otpadu? Napravite kriterijum za njegovu klasifikaciju, zatim klasirajte otpad nastao svakodnevnim aktivnostima i, eventualno, procenite njegovu zapreminu.
3 Pojam biorazgradljivosti    Pojam biorazgradljivosti. Kako utvrditi da li je otpad biorazgradljiv ili ne?
Koji uslovi pospešuju biorazgradljivost? Eksperimntalni test s minijaturnom količinom otpada.


Materijal : 

za odeljenje od oko 30 učenika:
- otpad (doneti od kuće),
- 30 pari zaštitnih rukavica,
- 30 zaštitnih maski,
- stare novine (doneti od kuće),
- 8 plastičnih sudova,
- veliki plastični sud (doneti ga od kuće, zapremine oko 10 l),
- plastična folija,
- zemlja, pesak, šljunak, glina (doneti od kuće),
- 16 filtera za kafu,
- 8 plastičnih boca (doneti od kuće),
- boja,
- drveni aktivni ugalj,
- pamuk,
- 5 dvostrukih okvira za reciklažu papira,
- dve stare krpe za pod (doneti od kuće),
- mikser (doneti od kuće),
- drvena daska ili ravna podloga koja ne upija vlagu (na primer, stari sto).


Više o ovoj problematici možete naći u knjizi Zrnca nauka 3 (deonica: Otpad).


Poslednja izmena : 22/08/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018