Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Voda > Vremenske prilike
Modul : Vremenske prilike  [Cycle]
01/01/1999
Datum publikovanja : 
 
Ovaj modul čini 5 sekvenci i kao cilj ima formiranje meteorološke stanice koja će omogućiti učenicima da svakodnevno beleže temperaturu, količinu padavina i karakteristike vetra. Ove tri teme slede jedna drugu, a "aparati" za merenje su konstruisani tokom svake od pomenutih etapa.
Rezime : 
 
Svet materije i predmeta: Voda u svakodnevnom životu, upotreba termometra u nekoliko karakterističnih situacija iz svakodnevnog života.
Osnovne tačke programa : 
 
 
Poslednja izmena : 28/04/2008


Sekvenca

Trajanje

Opis

1 Početna pitanja    Početna pitanja, zajednička diskusija o meteorološkim prilikama (1 čas).
2 Termometar i temperatura    Druga sekvenca modula o vremenskim prilikama (3 časa).
Učenicima se prikazuju različite vrste termometra, a zatim ih nastavnik pita kako oni funkcionišu. Učenici daju različita objašnjenja o načinu podizanja tečnosti u termometru. Konstrukcija termometra i test širenja tečnosti. Učenici etaloniraju termometar konstruisan na prethodnom času, graduišući ga prema tri vrste temperature: hladno, blago, toplo.
3 Kiša - konstrukcija kišomera    Treća sekvenca modula u vezi s vremenskim prilikama.
Konstrukcija uređaja za skupljanje padavina i faza eksperimentisanja.
Diskusija o izboru kišomera (1 čas ).
4 Vetar    Četvrta sekvenca modula o vremenskim prilikama:
Posmatranje i definicija vetra. Određivanje pravca duvanja vetra korišćenjem vetrokaza. Karakteristike dejstva vetra. Konstrukcija vetrokaza i anemometra (3 časa).
5 Posmatranje i merenje - Formiranje meteorološke stanice    Peta sekvenca modula o vremenskim prilikama.
Osvrt na instrumente koji su korišćeni pri uobičajenim meteorološkim merenjima.


Materijal : 

Za 7 grupa po četiri učenika:
 - 14 termometara na alkohol (-20°C do 50°C),
 - mastilo i crveno bojilo,
 - 7 flašica od 60 ml s probušenim čepom,
 - 20 tankih providnih ili svetlo obojenih slamki,
 - 7 plastičnih sudova,
 - 1 čaša za merenje (+ 6 koje se donose od kuće),
 - plastična folija,
 - 1 kompas,
 - konac,
 - 7 ping-pong loptica,
 - 7 drvenih štapića (f= 0.5 cm, L= 30 cm),
 - 7 drvenih podupirača (l= 3 cm, L= 30 cm, h= 0.5 cm),
 - kartonski papir,
 - 20 rajsnegli,
 - 14 eksera (f= 1 mm, L= 5 cm),
 - traka za signalizaciju,
 - 1 fen (doneti od kuće).


U okviru projekta La Main à la pâte naučnici su se uključili  na specifičan način pomažući nastavnicima u osnovnoj školi. Ovde su rezultati jedne takve saradnje između osnovne škole Loire-Atlantique i Visoke rudarske škole u Nantu, započete 1996. godine. Ona je rezultirala pravljenjem kompleta koji su omogućili izvođenje eksperimenata u odeljenju, kao i uputstava za njihovo izvođenje.
Za svaku temu je opisan određeni broj eksperimenata, način njihovog izvođenja, lista potrebnog materijala, kao i radni listovi u vezi sa svakom temom. Ovim se u okviru projekta La Main à la pâte formira osnova neophodna za razvijanje naučnih aktivnosti koje omogućuju postepeni opšti napredak učenika u raznim oblastima. Pedagoški aspekt je prepušten inicijativi nastavnika, koji su za to i najkompetentniji.
Ovaj modul od pet sekvenci je proizašao iz dokumenta koji je sastavni deo svakog eksperimentalnog kompleta.
Poslednja izmena : 28/04/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018