Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Materijali, osobine > Napravite boje od materije i svetlosti
Modul : Napravite boje od materije i svetlosti  [Cycle]
21/08/2008
Datum publikovanja : 
 
Ovaj modul ima kao glavni cilj da se deca navedu da otkriju da su boje nastale slaganjem više drugih boja i da mogu biti razložene, bilo da je u pitanju obojena materija ili svetlost u boji. Potrebno je evidentirati razlike između osobina neke boje kod svetlosti i materije. Izučavane su osnovne boje kod flomastera (mešavina različitih materijala) i  kod televizije (mešavina svetlosti).
Rezime : 
 
 
Poslednja izmena : 21/08/2008


Sekvenca

Trajanje

Opis

1 Boje U dva dela:
- 30 minuta se istražuju pogodne situacije u učionici (mogućnost individualnih istraživanja kod kuće),
- 1 sat i 15 minuta za eksperimentisanje i šematizaciju.
Učenici istražuju situacije koje im omogućuju da vide boje skrivene belom svetlošću, predlažu eksperimente.
2 Sinteza 40 minuta Ova poslednja sekvenca omogućuje uspostavljanje paralele između svetlosti i materije. Učenici se usmeravaju tako da se prvo podsete na rezultate koje su dobili i da dobro razlikuju mešavine svetlosti i materijala.


Poslednja izmena : 21/08/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018