Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Ekologija > Okruženje > Vodeni ciklus
Modul : Vodeni ciklus  [Cycle]
01/10/2000
Datum publikovanja : 
 
Modul čine tri sekvence (obrađene u šest časova) putem kojih se upoznaje vodeni ciklus u prirodi. Pojmovi stanja i promene stanja (razmatrani ranije) uključeni su u ovaj kompleksni sistem. Učenici se, u  poslednjem delu, interesuju za delovanje vode i koristi od nje za životno okruženje.
Rezime : 
 
Materija: stanja i promena stanja vode; mešavine i rastvori.
Upoznavanje životnog okruženja, tok i transformacija vode  u prirodi; kvalitet vode.
Osnovne tačke programa : 
 
 
Poslednja izmena : 21/08/2008


Sekvenca

Trajanje

Opis

1 Odakle dolazi voda? Tri časa. Evidentirati početne koncepcije učenika. 
Eksperiment u kome se topi led usled povišenja temperature. Razdvojiti elemente koji omogućuju dobra merenja temperature (postavljanje termometra, broj komada leda, itd.). 
Nacrtati krivu topljenja leda.
Pravljenje magle i kiše pomoću kondenzacije: posmatrati formiranje kapi vode na hladnoj ploči postavljenoj iznad suda s toplom vodom. 
Pojmovi isparavnja i kondenzacije. Zaključak o vodenom ciklusu.
2 Gde odlazi voda s neba? Jedan čas. Učenici zamišljaju eksperiment kojim treba da pokažu kako voda prodire u tlo.
Pojam propustljivog i nepropustljivog tla.
3 Gde se koristi voda?  Dva ili tri časa Voda se koristi za zalivanje biljaka: omogućiti klijanje semena promenom različitih prametara.
Voda i ljudi: potrošnja vode u domaćinstvu. Kako filtrirati prirodnu nekorišćenu vodu? Eksperiment s filtriranjem.


Materijal : Za odeljenje od 30 učenika (7 grupa):
- 7 termometara,
- 7 većih plastičnih sudova,
- 21 plastična čaša,
- 7 plastičnih ili staklenih ploča,
- sunđeri, krpe za brisanje,
- 2 suda s ledom,
- 40 plastičnih boca (poneti od kuće),
- zemlja, šljunak, glina, pamuk, cediljka (poneti od kuće),
- aktivni drveni ugalj,
- filter za kafu,
- različite vrste semena: pasulj, rotkvica, sočivo, itd.
- fina žičana rešetka,
- 7 kantica za polivanje (poneti od kuće),
- 7 štoperica.


Visoka rudarska škola u Nantu je od 1996, u okviru projekta La Main à la pâte, a u saradnji s nastavnicima osnovnih škola Loar - Atlantik napravila eksperimentalne komplete koji sadrže materijal neophodan za niz eksperimenata u učionici, kao i knjižicu s neophodnim uputstvima.
Za svaku temu je dat opis niza eksperimenata i predložen način rada i navedena lista potrebnog materijala. Sve ovo omogućuje pokretanje osnovnih naučnih aktivnosti u okviru projekta Ruka u testu, pa je i napredak na tom polju uočljiv. Pedagoški pristup je prepušten inicijativi nastavnika, koji su u tom domenu i najkompetentniji.
Ovaj modul od sedam sekvenci je proistekao iz knjižice koja je data zajedno s eksperimentalnim kompletom.


Poslednja izmena : 21/08/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2018