Ruka u testu : Sadržaj > Pomoć > PP
Pomoć : Pregled Pitanja

Odogovore na najčešće postavljena pitanja u vezi projekta Ruka u testu dobićete aktiviranjem donjih veza.

Osim toga, ako se suočite sa problemom tokom pripreme i relaizacije neke naučne ili tehnološke aktivnosti u odeljenju pozovite bez ustručavanja mrežu konsultanata Ruka u testu. Mrežu konsultanata čine naučnici (istraživači, inženjeri) i pedagozi (treneri, didaktičari) koji će vam pomoći. Pre nego što postavite pitanje, proverite da li je ono već bilo postavljeno ! Aktivirajte ovde arhivu pitanja postavljenih konsultantima.



               

Poslednja izmena : 24/01/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2021