Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Prateći dokumenti
Prateći dokumenti


Predavanje nauka u školi je delo nastalo zajedničkim radom Francuske akademije  nauka i Ministarstva za obrazovanje, omladinu i istraživanje, pisana  (u duhu principa Ruka u testu), a smatra se najznačajnijim izdanjem inicijative Ruka u testu . Štampana je u Francuskoj u 500 000 primeraka i podeljena nastavnicima besplatno, u Kini je štampana u 5 000 000 primeraka a sada se priprema izdanje u Brazilu. Izdanje na srpskom jeziku je pred vama, a ako se još nađe neka fondacija da pomogne da ova knjiga bude podeljena nastavnicima kao u Francuskoj pokazaćemo i delom da želimo da postanemo društvo zasnovano na znanju i tehnologiji.

Sadrži Uvod i sledećih sedam poglavlja:

 • Da li je vazduh materija?
 • Jedno seme jedna biljka?
 • Šta se dešava sa hranom koju jedemo?
 • Koliko je sati u Parizu, Pekingu i Sidneju?
 • Funkcionisanje poluge – " Dajte mi tačku oslonca: podićiću svet "
 • Kako znati odakle vetar duva?
 • Voda u predškolskoj ustanovi.
U uvodu se razmatraju osnovni elementi realizacije jedne teme, aspekti eksperimentalnog rada, elaboracija hipoteza, postavljanje pitanja, eksperimentalna sveska učenika, uloga nastavnika, itd. Prikazujći u sedam navedenih poglavlja konkretne situacije u odeljenju, kako sa istraživačkog tako i sa pedagoškog aspekta, autori knjige nastoje da vas uvere da sve predložene ideje možete uspešno primeniti. Pokušavaju da ohrabre i one među vama koji se ustručavaju od uvođenja sdržaja prirodnih nauka u nižim razredima osnovne škole. Pružaju vam veliku slobodu i podstiču vaše kreativnosti jer vam predlažu da teme radite sa vašim učenicima tokom više časova (na primer: vazduh u 4 a jedno seme jedna biljka u  14 časova) prepuštajući vama da sami procenite, jer vi to najbolje možete, koliko će to biti najoptimalnije u vašem odeljenju.

Pojedina poglavlja ove knjige, koja su data uz neke od modula namenjenih za realizaciju aktivnosti u odeljenju,  možete da preuzimate sa sajta Ruka u testu.

ciklus 3
ciklus 2
ciklus 1
Modul


Otkrivanje sveta u predškolskoj ustanovi su zajednički uradili Francusko Ministarstvo obrazovanja, visokog obrazovanja i istraživanja, odsek za školske programe, Francuska Akademija nauka,  Francuska Tehnološka akademija (u duhu principa Ruka u testu) .Namenjena  je  vaspitačicama koje rada sa decom od 3-6 godina starosti.  Sadrži sledeće delove:

 • Da li je moguće obrađivati teme iz nauke i tehnologije u predškolskoj ustanovi?;
 • Jezik i otkrivanje sveta;
 • Svet moja čula i ja (namenjeno najmlađoj grupi dece);
 • Ruka, gest, tehnički predmeti;
 • Od semena do biljke;
 • Vetar, disanje, vazduh u pokretu.

Ove aktivnosti vođene u predškolskoj ustanovi u oblasti otkrivanja sveta predmeta i materijala, odgovaraju na nezajažljivu radoznalost deteta, predstavljaju plodne trenutke u razvoju jezika. Od istraživačkih situacija ili spontanih zapažanja – često sa vrlo bitnim implikacijama – do organizovanijih istraživanja deca eksperimentišu sa instrumentima intelektualnog rada konstituišući istovremeno jezičke sposobnosti neophodne, za njihovo izražavanje i veštine koje se koristi u odgovarajućoj aktivnosti. Sve predložene aktivnosti mogu biti urađene i u najneopremljenijoj predškolskoj ustanovi.

Knjigu je na srpski jezik preveo i uredio Stevan Jokić, a izdavač je Prosvetni pregled. Predstavljena je a izvsetan broj i besplatno podeljen na seminarima sa više od 500 vaspitačica.

Pojedina poglavlja ove knjige, koja su data uz neke od modula namenjenih za realizaciju aktivnosti u odeljenju ili predškolskoj ustanovi,  možete da preuzimate sa sajta Ruka u testu.

ciklus 3
ciklus 2
ciklus 1
Modul
Oruđa
© Ruka u testu 2020