Ruka u testu : Sadržaj > Dokumentacija > Pedagoška > Sveska za eksperimente > 1. Istraživački radovi i izveštaji
Pedagoška dokumentacija : Sveska za eksperimente
1. Istraživački radovi i izveštaji
30/08/2006
Datum publikovanja : 
 
 

1. Kako radeći sadržaje iz nauke obogaćujemo jezik i govor?
Nekoliko karakteristitčnih tekstova za osnovnu školu.

Viviane BOUYSSE, šef odeljenja za škole- Direkcija za školsko obrazovanje.

Adresa web sajta :
http://eduscol.education.fr/D0027/actes-renovation-sciences-avril-2005.pdf 

Ovde možete naći bilans u vezi predavanja nauka u osnovnoj školi prezentiran na seminaru o nacinalnom prgramu reforme naučnog obrazovanja u osnovnim školama i predškolskim ustanovama Franuske. (17 april 2005)

Saopštenje  gospođe Bouysse je posvećeno vezi između nauke i vladanja jezikom, oslanjanjem na pitanje  

Šta se nauči u oblasti jezika i govora radeći nauke ? 

Prilagođena jezička komunikacija omogućuje razvoj preciznijeg izražavanja (postavljanje pitanja, diskusija, odbrana nekog stava), boljeg čitanja i pisanja naučnih i dokumentarnih tekstova.

Zatim se na slučaju teksta, kao iskaza odogovarajućeg mišljenja, ostvruje analiza njegovih funkcija, njegove prirode, njegovih karakteristika, njegovog očuvanja i komunikacije.

Ovde nastavnik osnovne škole može da nađe brojne odgovore na često postavljana pitanja, načine rada i razmišljanja.

Konsultujte  pdf izvode sa ovog kolokvijuma.

2. Eksperimentalan sveska na sajtu Eduscol

http://eduscol.education.fr/D0033/uescience_acte11.htm

3. Kako pisati tekst…

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariege-education/sciences09/sciences_en_ligne_2004/rubrique.php3?id_rubrique=9

4. Pisanjem do razumevanja nauke (Aster)

http://www.rukautestu.rs/publications/aster/n33.html

5. Da li sveska mora da odražava promene ?

Sinteza Debate o eksperimentalnoj svesci održane u novembru 2000 između nastavnika uključenih u  mrežu -lamap@inrp.fr : Pdf

6. U Tours (Tur) : upotrebe eksperimentalne sveske

Eksperimentalna sveska ostaje nepoznat izvor obilja pitanja koja se postavljaju pred nastavnike. Polazeći od preporuka koje su date francuskim nastavnicima 1996 godine, a koje su im bile dostupne na websit'u Lamap i njihovih interpretacija u vezi eksperimentalne sveske, neki nastavnici su pokušali da ih primene u praksi početkom 1998. Prva etapa našeg rada, na osnovu jednog upitnika,  je nastojala da opiše i ukaže na ova iskustva.
Zatim su navedeni rezultati dve studije, ostvarene kod učenika 2 i 3 razreda, koje su imale za cilj da istraže mogućnosti, ukažu na teškoće na koje mogu da naiđu učenici pri identifikacije statusa različitih tekstova nastalih tokom obrade neke sekvence, kao i predloga za proveru nekoliko metodoloških pristupa.

Izvod iz izveštaja IUFM Tours (Tur) : Pdf.

Poslednja izmena : 17/01/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2018