Ruka u testu : Sadržaj > Dokumentacija > Pedagoška > Kako raditi ? > Evolucija
Pedagoška dokumentacija : Kako raditi ?
Evolucija
30/06/1999
Datum publikovanja : 
 
 

Svaki nastavnik se posle časa posvećenog evoluciji živih bića može u nekom trenutku suočiti sa nezadovoljstvom ili sumnjom učenika  ili njihovih roditeljima,  koja ponekadmože biti žestoka ili čak neprijateljska. Međutim, ova tema  je deo školskih programa kako u osnovnoj tako i u srednjoj školi. Na primer, u programu za prva četiri razreda (u Francuskoj) se o živom svetu kaže sledeće :  "Jedinstvo živog sveta karakteriše nekoliko važnih zajedničkih karakteristika,a  njegov diverzitet je ilustrovan evidentiranjem razlika koje vode do prvih približnih pojmova klasifikacije, vrsta i evolucije… ". Zato ovde i dajemo dokumenta koja mogu da pomognu nastavniku u argumentaciji kada se nađe u situaciji da se teorija evolucije osporava. Ipak, ovi pokreti  protiv predavanja evolucije u školi su znatno izraženiji u SAD nego u Evropi. U ovom dosijeu ćete naći prevod na srpski jezik deklaracije o predavanju evolucije u školama koja je objavljena 21.juna 2006 godine od strane Academija, članica IAP  (InterAcademy Panel, organizacija koja okuplja Akademije nauka celog sveta) kao i tekst čiji su autori Bruno Chanet (CNED, Vanves) i François Lusignan (École des sciences, Bergerac) a ima za cilj da pruži argumente koji :
1. pokazuju da je teorija evolucije naučna teorija ;
2. daju obajšnjenje šta se podrazumeva pod naučnom teorijom ;
3. pokazuju da stavovi protiv teorije evolucije nemaju naučne prirode.

Naučni argumenit koji objašnjavaju biološku evoluciju su vam na raspolaganju i nalaze se u naučnoj dokumentaciji  posvećenoj teoriji evolucije. Naći ćete takođe i dokument posvećen istoriji teorije evolucije.
Osim toga, date su i aktivnosti u odeljenju (vdi « Darvin i Hening » u  knjizi Zrnca nauka 4, Zavod za udžbenike 2007)   koje omogućuju da se evolucija živih bića razmatra polazeći od klasifikacija koje možete naći u svakom od udžbenika koji se dotiče ove problematike. 

 
Poslednja izmena : 30/08/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2019