Ruka u testu : Sadržaj > ekrani
Dete i ekrani

Projektom Ruka u testu nastojimo da iskoristimo dobru praksu partnerstva s Francuskom akademijom nauka i Fondacijom La main á la pâte u pružanju jednakih mogućnosti svakom detetu i adolescentu u promišljenom korišćenju ekrana na putu prema 100% digitalizaciji.Ljubaznošću gospodina Pierre Léna, člana Francuske akademije nauka i inostranog člana SANU, dobio sam pravo da ovaj apel 3 Francuske akademije, prevodom na srpski jezik učinim dostupnim nastavnicima, zainteresovanim roditeljima i svim onima koji mogu da doprinesu boljem korišćenju digitalnih tehnologija u Srbiji. Apel nije obuhvatio sveukupnu problematiku onog što nazivamo “digitalni svet”, njegove uticaje, vrednosti i nedostatke, jer ekrani su samo vidljivi, i svuda prisutni, deo tog sveta. Tri akademije su, kao nastavak knjige Dete i ekrani, 2013, u kojoj je detaljno razmatran ovaj problem, posebnu pažnju, u ovom obraćanju, posvetile deci i adolescenitma. Izdanje knjige Dete i ekrani, na srpskom jeziku, se očekuje do kraja 2019. Apel 3 Francuske akademije prezmite ovde


Iz oblasti informatičke nauke i ekrana možete sa sajta Ruka u testu preuzeti:
-Ekrani, mozak ... i dete
http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/?Page_Id=10607#projet14
i http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/materijal/casovi.pdf
-Dva Pedagoška priručnika iz informatike "1,2,3... kodiraj !"
http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/?Page_Id=1208
i http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/?Page_Id=1209
-Dete, adolescent, porodica i ekrani
Poziv na promišljenu upotrebu digitalnih tehnologija

Poslednja izmena : 10/06/2019
© Ruka u testu 2021