Ruka u testu : Sadržaj > Informatika
Priručnik iz Informatike 2 (za osnovnu i srednju školu)

Nastavnicima u vi šim razredima osnovne i prvom razredu srednje škole kao i svim zainteresovanim za informaticku nauku i njenu primenu drugim naucnim disciplinama u Srbiji stavljamo na raspolaganje prirucnik iz Informatike 2 koji je uradila Fondacija La main a la pâte. Prevod sa francuskog na srpski jezik je realizovan, kao i za prvi prirucnik iz Informatike, u okviru saradnje Francuska akademija nauka – Srpska akademija nauka i umetnosti - Univerzitet u Beogradu, koja se u Srbiji odvija kroz aktivnosti projekta Ruka u testu.

Informatika kao multidisciplinarna nauku je dostupna svima, a njeno poducavanje je moguce bez specificnih skupih materijala, jer ona pored usvajanja koncepata informaticke nauke (algoritam, informaticki jezik, tretmana informacija) i metoda, nudi i izuzetne mogucnosti za: primenu aktivnih pedagogija, bilo posredstvom istraživanja ili posredstvom projekata; razvoj transvezalnih kompetencija poput donošenja odluke, rezonovanja, argumentacije, autonomije, saradnje… ; multidisciplinarnog nacina rada; vrednovanja kompetencija koje ne nalaze uvek svoje mesto u školi. Na primer, kompetencije dece i odraslih u korišcenju informatickih uredjaja, primene informatike u nauci, tehnologiji, društvu su uglavnom, za vecinu korisnika, stecene van školskih klupa i zvanicnih kurikuluma.

Ucenici bi ovakvim nacinom poducavanja prevazišli ulogu posmatraca koja je još uvek, u znacajnoj meri, prisutna u našim školama.Pedago ški prirucnik za Informatiku 2 sadrži sledecih pet informatickih projekata: Programiranje arkadne igre, uvod u Scratch; Kriptografija sa ili bez kompjutera; Pametne kuce i fizicko racunarska platforma; Prakticno interdisciplinarno poducavanje, koncepcija i programiranje sintisajzera; Programiranje video igre, platform game. Ovi projekti bi trebalo da doprinesu podizanju nivoa informaticke nauke u našim školama. Ocekuje se da ce u godinama koje dolaze biti sve veci broj djaka koji su imali informatiku u nižim razredima osnovne škole pa ce samim tim u višim razredima biti sposobniji i zahtevniji po pitanju novih sadžaja. Neki od 5 informatickih projekata, koji su medjusobno nezavisni, je prilagodjeno za ucenike koji se prvi put srcu s informatikom, a neki i za ucenike koji su vec savladali njene osnovne principe. Diverzitet projekata pruža mogucnost za utvrdjivanje i produbljivanje informatickih koncepata, u 6-, 7-, 8-mom osnovne i 1-vom razredu srednje škole u okviru matematike, tehnologije ili prakticnog interdisciplinarnog poducavanja. Predlaže aktivnosti koje omogucuju: - uvodjenje u osnove programiranja za ciju realizaciju su potrebni kompjuter, tablet ili robot; - upoznavnje osnovnih koncepata informaticke nauke (algoritam, jezik, predstavljanje informacija...). Aktivnosti su organizovane tako da je moguc napredak po principu kljuc u ruke, svojstven svakom ciklusu, uz isticanje multidisciplinarnog pristupa i aktivne pedagogije poput istraživackog ili projektnog metoda.


Sadržaje prirucnika za Informatiku 2 date u vi še sekvenci i casova, brojnih radnih listova, kao i naucnom i pedago škom osvrtu možete preuzeti, prema vašem interesovanju posredstvom linkova u on-line Prirucniku 2 za Informatiku0.on-line PEDAGOŠKI PRIRUCNIK ZA INFORMATIKU 2
IV.0.1.PREGLED CIKLUSA 4
IV.0.OPSTI UVOD U SCRATCH


IV.A.0.PROJEKT PROGRAMIRANJE ARKADNE IGRE, UVOD U SCRATCH

PROJEKT JE POGODAN ZA POCETNIKE U SCRATCH PROGRAMIRANJU

   IV.A.1.Otkrivanje Scratch programiranja
   IV.A.2.Definisanje mehanizama igre
   IV.A.3.Prvi program, upravljanje avatarom (primena kontrolne strukture AKO…ONDA)
   IV.A.4.Programiranje padanja klopki
   IV.A.5.Programiranje padanja klopki(nastavak)
   IV.A.6.Programiranje ubacivanja nagrada opsti pregled
   IV.A.7.Poboljsanje grafickog renderinga igre,kostimi i poruke


RADNI LISTOVI:

   Radni list-A1
   Radni list-A2
   Radni list-A3


IV.B.0.PROJEKT KRIPTOGRAFIJA(SA ILI BEZ KOMPJUTERA)

SEKVENCA 1: RAD BEZ KOMPJUTERA

   IV.B.1.Kako komunicirati tajno
   IV.B.2.Cezarevo sifriranje
   IV.B.3.Monoalfabetsko sifriranje
   IV.B.4.Razbijanje monoalfabetske sifre
   IV.B.5.Kako komunicirati bez razmene sifre
   IV.B.6.Javna i privatna sifra
   IV.B.7.Kriptografija prijatelj ili neprijatelj

SEKVENCA 2: RAD SA KOMPJUTEROM

   IV.B.8.Program Cezarevog sifriranja (1,4)
   IV.B.9.Program Cezarevog sifriranja 2,4
   IV.B.10.Program Cezarevog sifiranja 3,4
   IV.B.11.Program Cezarevog sifriranja 4,4
   IV.B.12.Programiranje analize frekvencije
   IV.B.13.Programiranje prikaza histograma 1,2
   IV.B.14.Programiranje prikaza histograma frekvencije 2,2


RADNI LISTOVI:

   Radni list-B01
   Radni list-B02
   Radni list-B03
   Radni list-B04
   Radni list-B05
   Radni list-B06
   Radni list-B07
   Radni list-B08
   Radni list-B09
   Radni list-B10
   Radni list-B11
   Radni list-B12
   Radni list-B13
   Radni list-B14


IV.C.0.PROJEKT PAMETNE KUCE I FIZICKO RACUNARSKA PLATFORMA (DOMOTIC with ARDUINO)

PROJEKT JE POGODAN ZA POCETNIKE U SCRATCH PROGRAMIRANJU I ROBOTICI S ARDUINOM

   IV.C.1.Kako osigurati kucu
   IV.C.2.Tehnicka resenja
   IV.C.3.Uvod u Scratch i Arduino
   IV.C.4.Izucavanje nekoliko senzora
   IV.C.5.Kompleksna ponasanja
   IV.C.6.Pravljenje makete
   IV.C.7.Filozofska debata o drustvenoj ulozi pametnih kuca
   IV.C.8.Prezentacija projekta


RADNI LISTOVI:

   Radni list-C01
   Radni list-C02
   Radni list-C03
   Radni list-C04
   Radni list-C05
   Radni list-C06
   Radni list-C07


IV.F.0.PROJEKT PROGRAMIRANJE VIDEO IGRE PLATFORM GAME

PROJEKT JE POGODAN ZA ONE KOJU SU NAPREDOVALI U SCRATCH PROGRAMIRANJU

   IV.F.1.Sta se podrazumeva pod igrom na platformi
   IV.F.2.Bocno pomeranje lika
   IV.F.3.Programiranje padanja lika
   IV.F.4.Pozicioniranje elemenata platforme
   IV.F.5.Pozicioniranje lika na platforme
   IV.F.6.Pokretanje igre kada je pripremljen pejsaz
   IV.F.7.Omoguciti igracu da skace s platformi
   IV.F.8.Regulisanje odbijanja od vertikalnih ivica platformi
   IV.F.9.Kreiranje dva nivoa i njihovo povezivanje


RADNI LISTOVI:

   Radni list-F01
   Radni list-F02
   Radni list-F03NAUCNI OSVRT NA INFORMATIKU:

   VI.N.1.KRATKA ISTORIJA INFORMATIKE
   VI.N.2.ALGORITAM JEZIK I PROGRAM
   VI.N.3.INFORMATIÈKO MIŠLJENJE
   VI.N.4.KOMPJUTER
   VI.N.5.ROBOTI
   VI.N.6.MREZE
   VI.N.7.REPREZENTACIJA INFORMACIJA
   VI.N.8.BINARNO KODIRANJE
   VI.N.9.ORGANIZACIJA I TRANSFORMACIJA INFORMACIJA
   VI.N.10.SIGNAL I INFORMACIJA
   VI.N.11.INFORMATIKA I DRUSTVO


PEDAGOSKI OSVRT NA INFORMATIKU:

   VI.P.1.INFORMATIKA i ICT
   VI.P.2.KAKO KORISTITI OVAJ PRIRUCNIK
   VI.P.3.KAKO PODUCAVATI INFORAMTIKU
   VI.P.4.INFORMATIKA U SKOLSKIM PROGRAMIMA


Poslednja izmena : 07/06/2018
© Ruka u testu 2018