Ruka u testu : Sadržaj > Informatika
Priručnik iz Informatike 2 (za osnovnu i srednju školu)

Nastavnicima u višim razredima osnovne i prvom razredu srednje š kole kao i svim zainteresovanim za informatičku nauku, i njenu primenu u drugim naučnim disciplinama, u Srbiji stavljamo na raspolaganje priručnik iz Informatike 2 koji je uradila Fondacija La main a la pâte. Prevod sa francuskog na srpski jezik je realizovan, kao i za prvi priručnik iz Informatike, u okviru saradnje Francuska akademija nauka – Srpska akademija nauka i umetnosti - Univerzitet u Beogradu, koja se u Srbiji odvija kroz aktivnosti projekta Ruka u testu.

Informatika kao multidisciplinarna nauku je dostupna svima, a njeno podučavanje je moguće bez specificnih skupih materijala, jer ona pored usvajanja koncepata informatičke nauke (algoritam, informatièki jezik, tretmana informacija) i metoda, nudi i izuzetne moguænosti za: primenu aktivnih pedagogija, bilo posredstvom istraživanja ili posredstvom projekata; razvoj transverzalnih kompetencija poput donošenja odluke, rezonovanja, argumentacije, autonomije, saradnje… ; multidisciplinarnog načina rada; vrednovanja kompetencija koje ne nalaze uvek svoje mesto u školi. Na primer, kompetencije dece i odraslih u korišćenju informatičkih uredjaja, primene informatike u nauci, tehnologiji, društvu su uglavnom, za većinu korisnika, stečene van školskih klupa i zvaničnih kurikuluma.

Učenici bi ovakvim načinom podučavanja prevazišli ulogu posmatrača koja je još uvek, u značajnoj meri, prisutna u našim školama.Pedago ški priručnik za Informatiku 2 sadrži sledećih pet informatičkih projekata: Programiranje arkadne igre, uvod u Scratch; Kriptografija sa ili bez kompjutera; Pametne kuće i fizičko računarska platforma; Praktično interdisciplinarno podučavanje, koncepcija i programiranje sintisajzera; Programiranje video igre, platform game. Ovi projekti bi trebalo da doprinesu podizanju nivoa informatičke nauke u našim školama. Očekuje se da će u godinama koje dolaze biti sve veći broj djaka koji su imali informatiku u nižim razredima osnovne škole pa će samim tim u višim razredima biti sposobniji i zahtevniji po pitanju novih sadžaja. Neki od 5 informatičkih projekata, koji su medjusobno nezavisni, je prilagodjeno za uèenike koji se prvi put sreću s informatikom, a neki i za učenike koji su već savladali njene osnovne principe. Diverzitet projekata pruža moguænost za utvrdjivanje i produbljivanje informatičkih koncepata, u 6-, 7-, 8-mom osnovne i 1-vom razredu srednje škole u okviru matematike, tehnologije ili praktiènog interdisciplinarnog podučavanja. Predlaže aktivnosti koje omogućuju: - uvodjenje u osnove programiranja za čiju realizaciju su potrebni kompjuter, tablet ili robot; - upoznavnje osnovnih koncepata informatičke nauke (algoritam, jezik, predstavljanje informacija...). Aktivnosti su organizovane tako da je moguć napredak po principu ključ u ruke, svojstven svakom ciklusu, uz isticanje multidisciplinarnog pristupa i aktivne pedagogije poput istraživackog ili projektnog metoda.


Sadržaje priručnika za Informatiku 2 date u vi še sekvenci i časova, brojnih radnih listova, kao i naučnom i pedago škom osvrtu možete preuzeti, prema vašem interesovanju posredstvom linkova u on-line Priručniku 2 za Informatiku0.on-line PEDAGOŠKI PRIRUCNIK ZA INFORMATIKU 2
IV.0.1.PREGLED CIKLUSA 4
IV.0.OPSTI UVOD U SCRATCH


IV.A.0.PROJEKT PROGRAMIRANJE ARKADNE IGRE, UVOD U SCRATCH

PROJEKT JE POGODAN ZA POCETNIKE U SCRATCH PROGRAMIRANJU

   IV.A.1.Otkrivanje Scratch programiranja
   IV.A.2.Definisanje mehanizama igre
   IV.A.3.Prvi program, upravljanje avatarom
   IV.A.4.Programiranje padanja klopki
   IV.A.5.Programiranje padanja klopki(nastavak)
   IV.A.6.Programiranje ubacivanja nagrada opsti pregled
   IV.A.7.Poboljsanje grafickog renderinga igre,kostimi i poruke


RADNI LISTOVI:

   Radni list-A1
   Radni list-A2
   Radni list-A3


IV.B.0.PROJEKT KRIPTOGRAFIJA(SA ILI BEZ KOMPJUTERA)

SEKVENCA 1: RAD BEZ KOMPJUTERA

   IV.B.1.Kako komunicirati tajno
   IV.B.2.Cezarevo sifriranje
   IV.B.3.Monoalfabetsko sifriranje
   IV.B.4.Razbijanje monoalfabetske sifre
   IV.B.5.Kako komunicirati bez razmene sifre
   IV.B.6.Javna i privatna sifra
   IV.B.7.Kriptografija prijatelj ili neprijatelj

SEKVENCA 2: RAD SA KOMPJUTEROM

   IV.B.8.Program Cezarevog sifriranja (1,4)
   IV.B.9.Program Cezarevog sifriranja 2,4
   IV.B.10.Program Cezarevog sifiranja 3,4
   IV.B.11.Program Cezarevog sifriranja 4,4
   IV.B.12.Programiranje analize frekvencije
   IV.B.13.Programiranje prikaza histograma 1,2
   IV.B.14.Programiranje prikaza histograma frekvencije 2,2


RADNI LISTOVI:

   Radni list-B01
   Radni list-B02
   Radni list-B03
   Radni list-B04
   Radni list-B05
   Radni list-B06
   Radni list-B07
   Radni list-B08
   Radni list-B09
   Radni list-B10
   Radni list-B11
   Radni list-B12
   Radni list-B13
   Radni list-B14


IV.C.0.PROJEKT PAMETNE KUCE I FIZICKO RACUNARSKA PLATFORMA (DOMOTIC with ARDUINO)

PROJEKT JE POGODAN ZA POCETNIKE U SCRATCH PROGRAMIRANJU I ROBOTICI S ARDUINOM

   IV.C.1.Kako osigurati kucu
   IV.C.2.Tehnicka resenja
   IV.C.3.Uvod u Scratch i Arduino
   IV.C.4.Izucavanje nekoliko senzora
   IV.C.5.Kompleksna ponasanja
   IV.C.6.Pravljenje makete
   IV.C.7.Filozofska debata o drustvenoj ulozi pametnih kuca
   IV.C.8.Prezentacija projekta


RADNI LISTOVI:

   Radni list-C01
   Radni list-C02
   Radni list-C03
   Radni list-C04
   Radni list-C05
   Radni list-C06
   Radni list-C07


IV.D.0.PROJEKT PRAKTICNO INTERDISCIPLINARNO PODUCAVANJE, KONCEPCIJA I PROGRAMIRANJE SINTISAJZERA

PROJEKT POVEZUJE MUZIKU I PROGRAMIRANJE

   IV.D.1.Instrumenti i zvuci
   IV.D.2.Harmonici i boja
   IV.D.3.Snimanje zvuka
   IV.D.4.Jezik muzike
   IV.D.5.Programiranje
   IV.D.6.Konstrukcija skale
   IV.D.7.Generisanje svog zvuka
   IV.D.8.Produbljivanje


RADNI LISTOVI:

   Radni list-D01
   Radni list-D02
   Radni list-D03
   Radni list-D04
   Radni list-D05
   Radni list-D06
   Radni list-D07
   Radni list-D08


IV.F.0.PROJEKT PROGRAMIRANJE VIDEO IGRE PLATFORM GAME

PROJEKT JE POGODAN ZA ONE KOJU SU NAPREDOVALI U SCRATCH PROGRAMIRANJU

   IV.F.1.Sta se podrazumeva pod igrom na platformi
   IV.F.2.Bocno pomeranje lika
   IV.F.3.Programiranje padanja lika
   IV.F.4.Pozicioniranje elemenata platforme
   IV.F.5.Pozicioniranje lika na platforme
   IV.F.6.Pokretanje igre kada je pripremljen pejsaz
   IV.F.7.Omoguciti igracu da skace s platformi
   IV.F.8.Regulisanje odbijanja od vertikalnih ivica platformi
   IV.F.9.Kreiranje dva nivoa i njihovo povezivanje


RADNI LISTOVI:

   Radni list-F01
   Radni list-F02
   Radni list-F03NAUCNI OSVRT NA INFORMATIKU:

   VI.N.1.KRATKA ISTORIJA INFORMATIKE
   VI.N.2.ALGORITAM JEZIK I PROGRAM
   VI.N.3.INFORMATIÈKO MIŠLJENJE
   VI.N.4.KOMPJUTER
   VI.N.5.ROBOTI
   VI.N.6.MREZE
   VI.N.7.REPREZENTACIJA INFORMACIJA
   VI.N.8.BINARNO KODIRANJE
   VI.N.9.ORGANIZACIJA I TRANSFORMACIJA INFORMACIJA
   VI.N.10.SIGNAL I INFORMACIJA
   VI.N.11.INFORMATIKA I DRUSTVO


PEDAGOSKI OSVRT NA INFORMATIKU:

   VI.P.1.INFORMATIKA i ICT
   VI.P.2.KAKO KORISTITI OVAJ PRIRUCNIK
   VI.P.3.KAKO PODUCAVATI INFORAMTIKU
   VI.P.4.INFORMATIKA U SKOLSKIM PROGRAMIMA


Poslednja izmena : 25/10/2018
© Ruka u testu 2021