Ruka u testu : Sadržaj > Integralna nastava
Integralno i interdisciplinarno podučavanje

Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) - Univerzitet u Beogradu i Francuska akademija nauka su u junu 2010 godine potpisale aneks ugovora o saradnji u obrazovanju koji se odnosi na eksperiment „Integralna nastava nauka i tehnologija (EIST) u 5 - om i 6 - om razredu“.

Tim ugovorom je projekat Ruka u testu dobio pravo da koristi sve resurse i iskustva koja su tokom 4 godine eksperimentisanja (2006-2010) u 50-tak koleža formirale, a zatim i stavile na raspolaganje svim zainteresovanim, Francuska akademija nauka i Francuska  tehnološka akademija zajedno sa Ministarstvom obrazovanja Francuske.

Nastavnicima nauka u Srbiji stavljamo na raspolaganje, uz svesrdnu pomoć pri njihovoj realizaciji u praksi, kratak prikaz o tri moguća modela nastave nauka u višim razredima osnovne škole, kao i module „MATERIJA I MATERIJALI“ i „ENERGIJA I ENERGIJE“ i 7 tema u okviru Praktičnog interdisciplinarnog podučavanja koje su pripremili saradnici projekta Ruka u testu.

Ruka u testu predlaže širok spektar pedagoških projekata koji pre svega ističu multidisciplinarnost, ekseprimentisanje, saradnju i internacionalizaciju predavanja nauka u školi. Uključivanje u projekte je moguće tokom cele školske godine
Modul Ciklus Rezime
Tri moguća modela nastave nauka
u osnovnoj školi
   
„MATERIJA I MATERIJALI“ Tokom godine  
„ENERGIJA I ENERGIJE“ Tokom godine  

PRAKTIČNO INTERDISCIPLINARNO PODUČAVANJE:

   1. UVOD
   2. RAZVOJ NAUČNIH VESTINA KONCEPATA
   3. KONZERVACIJA NAMIRNICA
   4. HLEB KOMPONENTE ULOGA
   5. STA IMA U MLEKU
   6. KONSTRUISI ROBOTA SAM
   7. ENERGETSKA EFIKASNOST SIJALICA
   8. MI I INFORMACIJE
   9. POJAM ENERGIJE BEZ FORMULE
   10. TEHNOLOŠKA INOVCIJA

Tokom godine  


Poslednja izmena : 23/01/2018
Oruđa
© Ruka u testu 2020