Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Glavne akcije > Proizvodnja resursa > prosvetni pregled
Tekstovi objavljeni u Prostvetnom pregledu
Od samog početka realizacije projekta Ruka u testu postoji saradnja sa Prosvetnim pregledom. Ova saradnja se odvija na više načina a jedan od njih jeste i objavljivanje tekstova kojima se vrši popularizacija u prezentacija samog projekta. Većinu tekstova koji su objavljeni u Prosvetnom pregledu možete preuzeti u pdf formatu na ovoj stranici. Objavljeni članci su poređani po vremenu kada su objavljeni.

    Otkrivanje novih dimenzija sveta - Septembar 2004.
    Više od eksperimenta - Septembar 2004.
    Uloga nastavnika u pripremi i vođenju časa - Januar 2005.
    Energija i životno okruženje - Novembar 2006.
    Putovanje kroz carstvo (ne)poznatog - Maj 2007.
    Pripreme za društvo znanja - April 2009.
    Obrazovanje za održivi razvoj - April 2009.
    Kuda i kako sa otpadom - Maj 2009.
    Podstaknimo dečiju radoznalost - Septembar 2009.
    Kako bolje razumeti svet - Decembar 2009. 
    Projekat FIBONACCI - Maj 2010.
    Nauka u svakom selu - Maj 2011.
    Prilozi za integrisane kurseve predmetnih didaktika – Oktobar 2011.
    Lekcije Marije-Kiri-Izlozba-radionica – April 2012.
    Veseli eksperimenti u kuhinji - Septembar 2012.
Poslednja izmena : 12/10/2012
© Ruka u testu 2020