Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Glavne akcije > Internacionalne aktivnosti
Internacionalne aktivnosti

Ruka u testu je u Srbiji pokrenuta kao rezultat saradnje sa Francuskom akademijom nauka, odnosno sa kreatorima projekta  La main à la pâte, Žoržom Šarpakom, Nobelova nagrada za fiziku 1982, Pjerom Lena, akademik, Iv Kereom, akademik. Pored saradnje sa Francuskom, razvijena je saradnja sa zemljama Jugoistočne Evrope kroz održavanje tri internacionalne škole (http://rukautestu.vin.bg.ac.yu/handson3 ). Izuzetno plodan saradnja je uspostavljena sa « Hands-on » projektom u Rumuniji i projektom « Sonnentaler » (www.sonnentaler.de ) u Nemačkoj, koji vodi Slobodni Univerzitet u Berlinu.

Glavne aktivnosti Ruke u testu u inostranstvu pokrivaju više aspekata :

.   
1. Upoznavanje sa ekspertizama o značaju reforme predavanja nauka u školama urađenim u internacionalnim organizacijama poput Inter Academy Panel-a (IAP), UNESCO, itd, i njihovo predstavljanje u našoj sredini;
2. Učešće naših saradnika na internacionalnim seminarima, i konferencijama ;
3. Prevođenje odgovarajućih resursa i njihovo prilagođavanje situaciji u Srbiji;
4. Prevođenje i prilagođavanje sajta La main à la pâte na srpski jezik (http://rukautestu.vin.bg.ac.yu ). Ovaj sajt je preveden u Latinskoj Americi, Kini, Egiptu, Nemačkoj, Maleziji, Iranu, i nizu drugih zemalja ;
5. Učešće u  zajedničkim internacionalnim projekatima i internacionalnim takmičenja za učenike različitih zemalja. Mi nastojimo da ovim aktivnostima budemo vodeći što se pokazuje i na primeru projekta Balkan otkrića.

 

Poslednja izmena : 04/10/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2021