Ruka u testu : Sadržaj > Dokumentacija > Pedagoška
Dokumentacija : Pedagoška dokumentacija

Pedagoška dokumentacija nudi niz informacija nastavnicima namenjenih kao pomoć pri vođenju naučnih aktivnosti u odeljenju.
Većinu ovih dokumenata su napisali didaktičari tima Ruka u testu . Oni će evoluirati u zavisnosti od vaših reakcia.
Pošaljite vaša zapažanja, sugestije za modifikaciju ili pohvale koristeći ikonu reagovanja koja se nalazi u gornjem delu svakog dokumenta.

Kako raditi

    Evolucija

   
 Svaki nastavnik se posle časa posvećenog evoluciji živih bića može u nekom trenutku suočiti sa nezadovoljstvom ili sumnjom učenika  ili njihovih roditeljima,  koja ponekadmože biti žestoka ili čak neprijateljska. Međutim, ova tema  je deo školskih programa kako u osnovnoj tako i u srednjoj školi. Na primer, u programu za prva četiri razreda (u Francuskoj) se o živom svetu kaže sledeće :  "Jedinstvo živog sveta karakteriše nekoliko važnih zajedničkih karakteristika,a  njegov diverzitet je ilustrovan evidentiranjem razlika koje vode do prvih približnih pojmova klasifikacije, vrsta i evolucije… ". Zato ovde i dajemo dokumenta koja mogu da pomognu nastavniku u argumentaciji kada se nađe u situaciji da se teorija evolucije osporava. Ipak, ovi pokreti  protiv predavanja evolucije u školi su znatno izraženiji u SAD nego u Evropi. U ovom dosijeu ćete naći prevod na srpski jezik deklaracije o predavanju evolucije u školama koja je objavljena 21.juna 2006 godine od strane Academija, članica IAP  (InterAcademy Panel, organizacija koja okuplja Akademije nauka celog sveta) kao i tekst čiji su autori Bruno Chanet (CNED, Vanves) i François Lusignan (École des sciences, Bergerac) a ima za cilj da pruži argumente koji :
1. pokazuju da je teorija evolucije naučna teorija ;
2. daju obajšnjenje šta se podrazumeva pod naučnom teorijom ;
3. pokazuju da stavovi protiv teorije evolucije nemaju naučne prirode.

Naučni argumenit koji objašnjavaju biološku evoluciju su vam na raspolaganju i nalaze se u naučnoj dokumentaciji  posvećenoj teoriji evolucije. Naći ćete takođe i dokument posvećen istoriji teorije evolucije.
Osim toga, date su i aktivnosti u odeljenju (vdi « Darvin i Hening » u  knjizi Zrnca nauka 4, Zavod za udžbenike 2007)   koje omogućuju da se evolucija živih bića razmatra polazeći od klasifikacija koje možete naći u svakom od udžbenika koji se dotiče ove problematike.
   

    Metodološki vodič

Među dvanaest evropskih zemalja koje su učestvovale u projektu Pollen, ima onih koji već više godina rade na problemu predavanja nauka u osnovnoj školi zasnovanom na istraživačkom pristupu, drugi pak razvijaju istraživanja u vezi obrazovanja. Iskustva jednih i drugih, kao i uočeni problemi i rezultati istraživanja mogu samo biti od koristi svima koji su zainteresovnai za ovu problematiku.
Projekt Ruka u testu ima status posmatrača u projektu Pollen, a sada je ravnopravan član projekta FIBONACCI o kome će biti više reči tokom njegove realizacije počev od 2010.
Našim učiteljima i nastavnicima zainteresovanim za orimenu ovog metoda u predavanju nauka u osnovnoj školi ali i radu u predškolskoj ustanovi su na raspolaganju knjige: Predavanje nauka u osnovnoj školi, Zavod za udžbenike; Otkrivanje sveta u predškolskoj ustanovi, Prosvetni pregled.
    

    Programiranje među i unutar naučnih sadržaja

    Ovaj dosje predlaže odogovarajuće elmente koji omogućuju školskim ekipama da razviju programiranje među i unutar ciklusa odogovarajućih     naučnih sadržaja. Predstavljeni su različiti tipovi programiranja, koji su urađeni uz poštovanje nekoliko principa, a proizašli su iz odogovarajućih dokumenta koji predstavljaju sintezu. Na primer, upoređene su sekvence u oblasti materije, kompetentnosti, nivoa formulacije i sugestije.


Dosje je interaktivan i omogućuje svakom od vas da navedete svoje ideje i iskustva. Želimo da ga obogatimo prilozima čitalaca, bilo da je reč o reakcijam ili predlozima, primerima ili dopunama onoga što je predstavljeno…


Kontakt : ljjokic@eunet.yu
  

    U osnovnoj školi

    U predškolskoj ustanovi


Kongitivna nauka u obrazovanje


Francuski projekt  La main à la pâte je pokrenut pre 9 godina a uticaj radova posvećenih odnosu obrazovanja i kognitivne nauke je još uvek vrlo ograničen, posebno u nastavnom procesu odnosno školi.  Međutim, u drugim zemljama su istraživanja na granici ove dve oblasti utoliko intenzivnija kako sa novim metodma istraživanja počinje da se transformiše  razumevanje akta samog saznanja.

Preokupiranost eminentih naučnika, diljem planete (SAD, Japan, Holandija, Engleska),  ovim pitanjem je prisutna već duži niz godina, a i uticaj njihovih radova na oblasti obrazovanja i nastanovm procesu nije zanemarljiv.  Veliki broj istraživača u Francuskoj- od kojih su neki i članovi Akademije nauka- radi na temi akta saznanja ili funkcionisanju mozga. Rezultati tih istraživanja su loše ili vlo malo poznati sredinama za koje su bitna, pa je zato i razmišljanje o uticaju na pedagošku materiju još uvek u začetku.

Francuska Akademija nauka je vođenjem projekta La main à la pâte  o predavanju nauka stekla izuzetno iskustvo i dala veliki doprinos, pa zato i nastoji da pokrene debatu o vezama između obrazovanja, saznanja i mozga. Svi budući prilozi će biti predstavljeni na sajtu La main à la pâte.

 Sveska za eksparimente

    Istarživački radovi i izveštaji

    

1. Kako radeći sadržaje iz nauke obogaćujemo jezik i govor?

Nekoliko karakteristitčnih tekstova za osnovnu školu.

    Viviane BOUYSSE, šef odeljenja za škole- Direkcija za školsko obrazovanje.
    Adresa web sajta :http://eduscol.education.fr/D0027/actes-renovation-sciences-avril-2005.pdf

    Ovde možete naći bilans u vezi predavanja nauka u osnovnoj školi prezentiran na seminaru o nacinalnom prgramu reforme naučnog obrazovanja u osnovnim školama i predškolskim ustanovama Franuske. (17 april 2005)
    Saopštenje  gospođe Bouysse je posvećeno vezi između nauke i vladanja jezikom, oslanjanjem na pitanje  

    Šta se nauči u oblasti jezika i govora radeći nauke ?

    Prilagođena jezička komunikacija omogućuje razvoj preciznijeg izražavanja (postavljanje pitanja, diskusija, odbrana nekog stava), boljeg čitanja i pisanja naučnih i dokumentarnih tekstova.
    Zatim se na slučaju teksta, kao iskaza odogovarajućeg mišljenja, ostvruje analiza njegovih funkcija, njegove prirode, njegovih karakteristika, njegovog očuvanja i komunikacije.
    Ovde nastavnik osnovne škole može da nađe brojne odgovore na često postavljana pitanja, načine rada i razmišljanja.


    Konsultujte  pdf izvode sa ovog kolokvijuma.


2. Eksperimentalan sveska na sajtu Eduscol
    http://eduscol.education.fr/D0033/uescience_acte11.htm

3. Kako pisati tekst…

    http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariege-education/sciences09/sciences_en_ligne_2004/rubrique.php3?id_rubrique=9


4. Pisanjem do razumevanja nauke (Aster)

    http://www.rukautestu.rs/publications/aster/n33.html


5. Da li sveska mora da odražava promene ?

    Sinteza Debate o eksperimentalnoj svesci održane u novembru 2000 između nastavnika uključenih u  mrežu -lamap@inrp.fr : Pdf


6. U Tours (Tur) : upotrebe eksperimentalne sveske


    Eksperimentalna sveska ostaje nepoznat izvor obilja pitanja koja se postavljaju pred nastavnike. Polazeći od preporuka koje su date francuskim nastavnicima 1996 godine, a koje su im bile dostupne na websit'u Lamap i njihovih interpretacija u vezi eksperimentalne sveske, neki nastavnici su pokušali da ih primene u praksi početkom 1998. Prva etapa našeg rada, na osnovu jednog upitnika,  je nastojala da opiše i ukaže na ova iskustva.

    Zatim su navedeni rezultati dve studije, ostvarene kod učenika 2 i 3 razreda, koje su imale za cilj da istraže mogućnosti, ukažu na teškoće na koje mogu da naiđu učenici pri identifikacije statusa različitih tekstova nastalih tokom obrade neke sekvence, kao i predloga za proveru nekoliko metodoloških pristupa.


    Izvod iz izveštaja IUFM Tours (Tur) : Pdf.

    

    Stručni radovi koji su dobili nagradu Lamap (Francuski projekta Ruka u testu)

    
    1. U obdaništu

    Izveštaj CAFIPEMF o eksperimentalnoj svesci

    Naslov : Upoznavanje sveta preko eksperimentalne sveske u najstarijoj predškolskoj grupi .
    Autor : Isabelle Vasseur. (2.5 Mo)

    Posle navođenja nekoliko elemenata konstrukcije eksperimentalne sveske ukzano je na različite funkcije tekstova u njoj: pisati da bi se preciziralo svoje mišljenje, iskazala svest o pristupu, struktuirala misao, ostvarila komunikacija, bolje pismeno izražavanje.

2. U 3 i 4 razredu osnovne škole

    Izveštaj  CAFIPEMF o eksperimentalnoj svesci

    Naslov : Funkcionalnost eksperimentalne sveske i posmatranja u eksperimentalnoj nauci i tehnologiji u 3 i 4 razredu. Vođenje ličnih bležaka da bi se lakše nešto naučilo.
    Autor : Catherine Goujon. (730 Ko), aneks : (10 Mo)

    Posle navođenja poteškoća sa kojima su se uglavnom svi sreli tokom uvođenja eksperimentalne sveske i realizacije ekperimentalnog rada, detaljnije su prikazani tekstovi učenika: oslonci, statut sveske, organizacija pisanja tekstova.

3. Koji je doprinos učenju ?

    Stručni rad (PE2) o eksperimentalnoj svesci

    Naslov : Beleške iz naučnih sadržaja : koliki doprinos učenju ?
    Autor : Blandine Delafosse.

    Rad je nagrađen  2001 nagradom La main à la pâte (Ruka u testu)

    U prvom delu se precizira kako beleške mogu da budu od pomoći detetu pri posmatranju ali i struktuiranju njegovog mišljenja. Zatim se u drugom delu detaljnije prikazuje komunikacija putem beležaka uz isticanje sposobnosti i ograničenja u procesu strukturianja koju nameće neka konkretna situacija. Na kraju, treći deo je posvećen nastavniku: kako mu beleške omogućuju da bolje upozna svoje učenike.  
 

    Laboratorijska sveska

    
    Danas se, kao jedna od posledica razvoja informatike, vrlo retko čuvaju dnevnici naučnih istraživanja i dokumentacija o priremi predstavljanja dobijenih rezultata. Razmena mišljenja istraživača se ralizuje elektronskom poštom. Usled toga je vrlo teško rekonstruisati realan tok rada istraživača sa svim njegovim nasumičnim lutanjima, pitanjima i neodlučnostima. Ostala je još samo laboratorijska sveska kao  jedini autentični dokument.Ona je lična, jedinstvena po načinu vođenja i sadržaju, i omogućuje praćenje toka nekog naučnog rada.
1. Louis Pasteur

    http://gallica.bnf.fr/anthologie/notices/00303.htm

2. Léonard de Vinci

    http://artdevinci.free.fr/leonard/dessins/sciences.htm

3. Linus Pauling

    http://osulibrary.oregonstate.edu/specialcollections/rnb/02/02-010.html

4. Albert Einstein

    http://www.alberteinstein.info/db/ViewImage.do?DocumentID=35678&Page=1

5. Fonte Torchet

    Izvod iz izveštaja  IUFM (odgovara našim Učiteljskim fakultetima) Versailles (Fonte-Torchet)

    IV Četiri naučnika i njihove laboratorijske sveske

    IV-1 Razgovor sa četiri naučnika

    5-ti princip metoda (pristupa)  Ruka u testu ( La main à la pâte) precizira da « deca svojim rečima vode eksperimentalnu svesku  ». Pošto se ova sveska vrlo često upoređuje sa laboratorijskom sveskom naučnika, mi smo pokušlai da razgovaramo sa nekoliko istraživača o njihovom iskustvu u vezi aktivnosti koje prethode publikovanju naučnog rada.
    Realizovali smo, tokom 2000 godine, oko  45 minuta razgovora koje navodimo u aneksu VI. Sreli smo  :
    1) mladog docenta fizike (J.), koji je u istraživačkom timu bio zadužen za eksperimentalnu montažu ;
    2) istraživača (A.) u oblasti genetike koji je radio eksperimente « à la paillasse » ;
    3) docenta fizike (O.) koji je radio na elektronskom mikroskpu koji su koristili istraživači iz raznih oblasti nauke ;
    4) inženjera u (M. -F.), u fizici koji je radio bilo na svom eksperimentalnom  « uređaju » , bilo na aparatima koji su koristili razni istraživači. Aparati su bili u specijalnoj prostoriji u kjoj je pritisak bio neznatno povišen da bi se izbegao ulazak prašine.
    Eksperimenti koji su vodili ovi istraživači su trajali uglavno jedan dan, a vrlo retko više dna.
    U početku su postavljena sledeća pitanja : « Da li vodite eksperimentalnu svesku ? Ako je odogovor bio da, šta u nju beležite ? Kako je koritite ? »

    IV-2 Sveske i kompjuter

    Numerički rezultati se uglavnom beleže u fajlovima na kompjuteru. Ipak većina istraživača sa kojma smo razgovarali koriste sveske ili klasere u kojima čuvaju informacije koje sakupljaju. (J.) koristi istraživačku svesku, svesku za eksperimente i svesku u kojoj beleži svoja razmišljanja. (A.) koristi notez i klaser. (O.) koristi zajedničku svesku za eksperimente i lične beleške. (M. –F.) korisit dnevnik i klaser.
    Izrazi koje su ovi naučnici upotrebili da bi okarakterisali njihove sveske ukazuju za šta ih upotrebljavaju. « Na prvoj strani sveske je sadržaj: tj. kratak prikaz onoga što se desilo tokom rada» (J.) ih naziva je : «Eksperimentalni rad, zbirka dokaza » (A.), « Sveska uzgredni beležaka, gluposti » (M.-F.), «  Dnevnik istraživača » (intervju sa fizičarem P1 je dat u odeljku  V).

    IV-3 Napredovanje u pisanju

    Četiri istraživača su navela isti redosled pri pisanju različitih tekstova.
    - U početku eksperimenta beleže datum, ime korisnika (ako je uređaj zajednički ili je primljen istraživač sa strane), tip uzorka, cilj eksperimenta, uslove funkcionisanja ili  upotrebljeni protokol, promenljivi parametar(i), ime fajla ako se radi na kompjuteru i rezultati ako su odmah dostupni.
    - Svaka anomalija i nepredviđeni događja moraju biti zabeleženi, da bi se moglo ostvariti proveravanje i popravljanje.
    - Prethodni indikatori se nalaze u dokumentima koje vodi svaki istraživač pojedinačno, izuzev u slučaju kada se koristi zajednički instrument, kada svaki istraživač imasvoj deo u zajedničkoj svesci.
    - zatim dolazi faza prikaza informacija: podataka, fotografija, krivih i grafika, tabela urađenih na kompjuteru. Ovo podaci su osnova za diksusiju u okviru tima istraživača i mogu biti upotrebljeni u budućoj publikaciji. Dokumenti su dostupni javnosti. Evolucij teksta, od beležaka do onog koji se printa iz kompjutera je vidljiv ana kopijama stranica sveske koja je prikazana u dodatku VI a koji su dobijeni od istraživča sa kojim asmo razgovarali. Tako možemo zapaziti  (na strancama navedenim u dodatku  VI) :
    - sadržaj (p. 3) ;
    - zapažanja u rukopisu beleženom tokom eksperimenta (Vrlo ružan, p. 12 ; program na kompjuteru je pao više puta…, p. 17) ili sutradan  (Glupost, p.5) ;
    - pripremljene (p. 6) ili popunjene tabele (p.11, p. 23-24) i konačno uređen tekst (p. 8, p. 27) ;
    - eksperimentalni rezultati u formi klišea postavljeni u eksperimentalnoj svesci (p. 14, p. 25) ;
    - konačno, ostvarenje sinteze ručnim putem  (p. 13) ili n akompjuteru (p 8 et p. 27).
    Zapažamo da se u stranicama dodatka ne nalazi šema aparata. One su verovatno urađene i prethodno publikovane.

    IV-4 Formiranje laboratorijske sveske

    Nijedan od istraživača sa kojim smo razgovarali nije eksplicitno naglašavao da vodi laboratorijsku svesku izuzev kada je bio u pitanju rad na instrumentu koji je bio namenjen za zajedničku uptrebu. « To je potpuno razumljivo od samog početka » ili to je stvar navike : « U hemiji se beleže sva zapažanja» (M. -F.), ili neophodnosti : « Bio sam zbunjen kada sam pokušao da koristim svesku drugačiju od moje » (A.), « nastojim da u 2 reda napišem cilj eksperimenta » (J.).
    Pri prijemu mladih stažista ovi  istraživači im ponekada sugerišu: navedite cilj eksperimenta, strategiju, zaključak i uokvirite rezultate (A.), fiksirajte cilj, napravite tabele, uradite sintezu (M. -F.).
    IV-5 Naučite da treba (skoro) sve zabeležiti

    - «Ako eksperiment nije uspeo, ja ipak čuvam beleške u mom bloku. Ne beležim sve (...) ali ponekad zaboravimo neke stvari koje se kasnije pokazuju kao veoma značajne (A.). »
    - «U Japanu nisma sve beležio, ograničio sam se na atmosferske uslove, ali ponekad zažalimo što nismo beležili detaljnije(O.). »
    - «Beležim sve, a ponekad i nepotrebne stvari (M. -F.). »
    - «Treba sve beležiti, čak i ono što ponekad izgleda bezazleno jer i to kasnije može biti od velike važnosti (fizičar  P1 odeljak  V). »

Poslednja izmena : 30/08/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2021