Ruka u testu : Sadržaj > Tematski projekti na času
Tematski projekti na času

Ruka u testu predlaže širok spektar pedagoških projekata koji pre svega ističu multidisciplinarnost, ekseprimentisanje, saradnju i internacionalizaciju predavanja nauka u školi. Uključivanje u projekte je moguće tokom cele školske godine

Projekt Ciklus Rezime
Ekrani, mozak … i dete Tokom godine
Živeti sa Suncem Tokom godine
Klima, moja planeta ... i ja! Tokom godine
Evropa otkrića Tokom godine
Tragovima Eratostena Tokom godine

Ekrani, mozak … i dete (Tokom godine)

http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/materijal/casovi.pdf

Autori:

Elena Pasquinelli- Doktor filozofije (kognitivne nauke) , Gabrielle Zimmermann –Doktor u prirodnjačkom muzeju, Anne Bernard-Delorme – Doktor medicine, istraživač senior u INSERM-u, Beatrice Descamps-Latscha – Doktor medicine, Direktor istraživanja u  INSERM-u

Prevodilac : Stevan Jokić, Ruka u testu, Institu VINČA, 2013

Prikaz projekta

Tematski projekat Ekrani, mozak i ... dete je namenjen učenicima osnovne škole (od 3-8 razreda, prema proceni nastavnika, primedba prevodica), a omogućuje nastavnicima, deci i roditelјima da upoznaju razloge zbog kojih su videoigre, internet i drugi „ekrani“ toliko privlačni i fascinirajući, uz istovremeni elementarni naučni pogled na mozak, odnosno  „kontinent“ koji  u opštem slučaju vrlo  slabo poznajemo.

·       Zašto interesovanje za mozak i ekrane u školi?

·       Sinteza i cilјevi projekta

·       Opis pedagoškog vodiča

·       Rezime predviđenih časova

·       Konsultovanje pedagoškog modula na sajtu

·         Partneri

 

Zašto interesovanje za mozak i ekrane u školi?

Ekrani su, evidentno,  promenili naš svakodnevni život, kako  pojedinačno tako i kolektivno. Da li su se te promene reflektovale samo na naše načine profesionalog, kulturnog, rekrativnog  i međusobnog odnosa u svakodnevnom životu ili pak deluju  i na neke sposobosti našeg mozga ?

Ustvari, sve što radimo sa ili pred ekranima (tokom gledanja tlevizije, igranja video igre, pretrage na internetu, rada na kompjuteru, čitanja poruke telefonirajući, korišćenja društvenih mreža...) uklјučuje u igru naše mentalne funkcije, odnosno naš mozak.

Sveprisutnost ekrana je danas neka vrsta konstante

Ekrani su danas svuda prisutni i čine integralni deo naših svakodnevnih aktivnosti. Televizija, filmovi, reklamni panoi, ili kompjuteri, telefoni, video igre, GPS su samo neki od primera. Oni omogućuju pristup mnoštvu raznovrsnih informacija (u obliku teksta, zvuka, fiksiranih ili pokretnih slika) a istovremeno i omogućuju komunikaciju. Neprekidno se pojavlјuju sve novije i novije perspektive u svim oblastima profesionalnih, kulturnih, društvenih ili rekreativnih aktivnosti. Uprkos, a možda i usled, njihovog masivnog širenja, posebno fenomena njihove penetracije u naše stanove, ekrani se, istovremeno, prihvataju s entuzijazmom ali i odbojnošću. 

Neophodnost numeričkog opismenjavanja

Prihvatanje ekrana je sasvim različito kod starije generacije, za koju su oni neka vrsta novine, dok su u očima mladih oni nešto sasvim obično. Oni su za njih jednostavno deo svakodnevnog porodičnog život još od njihovog rođenja. Ta familijarnost, uz očiglednu jednostavnost u korišćenju, ne bi trebalo da potisne u drugi plan neophodnost numeričkog opismenjavanja koje bi doprinelo bolјem korišćenju njihovih potencijala i sticanju sposobnosti korisnika za uspešniji vladanje ovom

Sinteza i cilјevi projekta

Projekat Ekrani, mozak... i dete je posebno interesantan zbog činjenice da objedinjuje dve poznate tematike, ICT-informacione tehnologije i kognitivne naue, koje su od druge polovine HH-o veka napravile istinsku revoluciju u skoro svim aktivnostima. Razvijen je u dva smera koja imaju cilј da deci omoguće otkrivanje funkcija mozga posredstvom aktivnosti koje koriste IT, kao i da ih osposobi da prepoznaju način pravilne upotrebe i samoregulacije pri korišćenju ekrana.

Ovaj originalni pristup se uspešno oslanja  na dobru upotrebe ICT u pogledu morala i zdravlјa, ali i  fiziološkog funkcionisanja mozga čije otkrivanje još od prvog dela osnovne škole može sigurno da bude smatrano kao druga bitna korist u vezi s ovim modulom.

Istraživački pristup svojstven metodu Ruka u testu

 Projekat Ekrani, mozak... i dete je konstruisan na  pristupu koji koristi  Ruka u testu stavlјajući u prvi plan aktivnost dece posredstvom postavlјanja pitanja, eksperimentisanja, konsultovanja dokumentacije i debate. Ovakav postupak im omogućuje da uspešno uoče i posmatraju fenomene, postavlјaju hipoteze ili interpretacije, prihvate kritički stav i postepeno se usmere ka saznanju koje zajedno  konstruišu uz vođenje nastavnika. Primenjujući ovaj pristup, projekat Ekrani, mozak... i dete nudi izuzetno veliki prostor pogodan za multidisciplinarnost uz matematička i jezička saznanja, kao i civilno i praktično umetničko obrazovanje uporedo s obrazovanjem u oblasti IT i medija.

Pogodnosti za nastavnike i decu

Pedagoški modul Ekrani, mozak... i dete namenjen nastavnicima u osnovnoj školi će biti publikovan  na srpskom jeziku. Sada je dostupan svim nastavnicima i učenicima, koji ga budu primenjivali, na sajtu Ruka u testu.

Sve škole i nastavnici, koji se odluče da primene ovaj projekat, će imati i sve ostale moguće vidove pomoći od saradnika projekta Ruka u testu. 

Prikaz pedagoškog vodiča

Projekat Ekrani, mozka i ... dete se artikuliše oko pedagoškog vodiča koji je objavila izdavačka kuća Le Pommier (2013 godine) (U Srbiji tražimo izdavačku kuću , p.p.). Materijal za rad s učenicima u odelјenju, odnosno modul  Ekrani, mozka i ... dete, se može preuzeti sa sajta Ruka u testu (http://rukautestu.vin.bg.ac.rs )

Kompletna knjiga  (svakom nastavniku koji se odluči da radi projekat daćemo knjigu u varijanti koja nam tog trenutka bude dostupna(sada CD!)

Vodič  Ekrani, mozka i ... dete je jednostavan i praktičan, od nastavnika ne zahteva nikakvo prethodno naučno znanje, a sadrži :

naučni prikaz, u kom je opisano ono što mi podrazumevamo pod pojmom „ekrani“, a podseća i na neka od osnovnih znanja u vezi mozga;

pedagoški prikaz, pomaže u vođenju pedagoških aktivnosti pri realizaciji modula u odelјenju ;

pedagoški modul tipa klјuč u ruke                                                                     20 časova aktivnosti, uz stranice naučnih objašnjenja u vezi sa sadržajima jednog ili više časova;

Vođenje aktivnosti za svaki čas je opisano postupno, korak po korak, i odnosi se na reakcije učenika, preduzeta istraživanja, dokumente koje je potrebno izučavati, neophodni materijal;

radne listove neophodne za realizaciju aktivnosti ;

predlog protokola evaluacije koji je moguće preuzeti sa sajta projekta Ruka u testu;

rečnik i literatura.

   Pravlјenje „Povelјe za bolјe korišćenje ekrana“ na kraju realizacije modula, kao i priprema neke vrste izložbe ili sličnog događaja, predstavlјa neku vrstu poštovanja prema onom što su deca naučila u oblasti kognitivnih funkcija, kao i porukama koje su dali i prihvatili u pogledu pravilnog i samokontrolisanog odnosa prema ekranima.

 


Živeti sa Suncem (Tokom godine)

Dokument je na reviziji

Zdravlje i građansko vaspitanje se danas nameću kao prioriteti obrazovanja kako u školi tako i van nje. Štetnost preteranog izlaganja Suncu je očigledna, a posledice se, pre svega, manifestuju kroz pojavu raka kože (godišnje u Francuskoj ima 1 500 smrtnih slučajev  koji su posledica melanoma),  i intervencija na katarakti (400 000 godišnje). Svetska zdravstvena organizacija i Medicinska akademija su zato pokrenule akciju za zaštitu od Sunca posredstvom obrazovanja dece u školama.
Projekt «Živeti sa Suncem», vođen u okviru projekta Ruka u testu u partnerstvu sa nevladinom organizacijom « Sécurité solaire » (Solarna zaštita), omogućuje učenicima od 3 do 8 razreda osnovne škole da steknu potrebna naučna znanja, dobiju odgovarajuće zdravstveno i građansko obrazovanje u kroz multidisciplinarni pristup (pre svega iz nauke i zdravlja, ali i iz geografije, istorije, matematike, jezika…) čiji krajnji cilj je prevencija od rizika u vezi sa Suncem. Projekt je u Francuskoj testiran 2004, a pokrenut 2005 uz učešće 300 odeljenja. U Srbiji je projekt pokrenut 2008 uz učešće odeljenja iz 30-tak škola.
Učenici se tokom 10 časova familijarizuju sa efektima delovanja Sunca na naše zdravlje (negativnim i pozitivnim efektima), identifikuju ultravioletne (UV) kao i ostale komponente sunčeve svetlosti. Izučavaju promenu UV zračenja u zavisnosti o doba dana, mesta, godišnjeg doba, okruženja … Otkrivaju i upoznaju različite načine zaštite (očiju i kože), i testiraju efikasnost istih u različitim situacijama. Konačno, svoje aktivnosti na ovom projektu završavaju pravljenjem postera, uspostavljanjem i nabrajanjem odgovarajućih pravila ponašanja, nekom igrom, nekim sloganom. Ovo im sve omogućuje da postanu, još kao deca, akteri prevencije u porodici i kod druge dece u školi. Kroz tri dodatna časa moguće je produbiti potrebna naučna zananja, poput uloge atmosfere kao zaštitnika od UV zračenja i porekla različite boje kože ljudi  kao i njihove  raspodele na planeti.
Tokom realizacije projekta možete da koristite iskustva odeljenja koja su u njemu već učestvovala prošle godine ( iskustva će biti dostupna na sajtu) kao i pomoć naučnih i pedagoških konsultanata.


Klima, moja planeta ... i ja! (Tokom godine)

http://rukautestu.vin.bg.ac.rs//klima

Klima, moja planeta… i ja ! je obrazovni projekt u vezi održivog razvoja, čiji je jedan od ciljeva uoznavanje nastavnika, učenika i roditelja sa jednom od glavnih ekoloških, zdravstvenih i društvenih pretnji XXI-og veka, tj. sa klimatskim promenama.
Klima, moja planeta …i ja ! je multidisciplinarni projekt (nauka, istorija, geografija, matematika, srpski jezik, građansko vaspitanje…) koji u prvi plan stavlja aktivnosti učenika poput pitanja, pretrage literature, eksperimentisanja i diskusije.
Omogućuje učenicima da razumeju mehanizame klimatskih promena koje su prouzrokovane prirodnim fenomenima ili ljudskim delovanjem, kao i posledice koje one imaju na zdravlje i biodiverzitet. Upravo ove poslednje ukazuju na potrebu razvijanja svesti o važnosti zaštite životnog okruženja u svakodnevnim aktivnsotima, kao i uloge svakog pojedinog građanina.


Evropa otkrića (Tokom godine)

http://rukautestu.vin.bg.ac.rs//evropa

Evropa je, od Arhimeda do Ajnštajna, bila kolevka veliki naučnih otkrića. Evropa otkrića predlaže učenicima od 8 do 14 godina da učestvuju u stvaranju biblioteke velikih naučnih otkrića u Evropi, kao i da na taj način prikažu istorijske osnove moderne nauka. Učenici se pozivaju da, oslanjajući se na brojne dokumente koji su im dostupni na ovom sajtu, reprodukuju na najjednstavniji mogući način i uz upotrebu svima pristupačnog materijala 13 poznatih naučnih otkrića,  i istovremeno ostvare razmenu dobijenih rezultata sa svojim vršnjacima u drugim zemljama. Prikaz nađene literature i individualno i/ili grupno  realizovnih eksperimenata će bit stavljen na sajt u formi multimedijaln eksperimentalne sveske.

Sajt sadrži prostor za nastavnika (sa 13 istorijskih tekstova/13 pedagoških tekstova/metodloškog vodiča i administrativnog uputstva) i prostor za učenika ( sa arhivskom dokumentacijom/12 interaktivnih animacija/12 istorijskih animacija/12 naučnih fikcija/multimedijalnom sveskom za eksperimente)

U  2008-2009, ovaj projekt će omogućiti pokretanje saradnje odeljenja srpskih škola i škola u nekoj od evropskih zemalja. Škole zainteresovane za ovaj vid saradnje imaće aktivnosti u vezi jednog istog naučnog otkrića u periodu od oktobra 2008 do maja 2009, a treba da se prijave do kraja septembra.


Tragovima Eratostena (Tokom godine)

http://rukautestu.vin.bg.ac.rs//eratosten

Počev od septembra 2000, hiljade učenika od 8 do 14 godina meri iz svog odeljenja dužinu zemljinog meridijana, jednostavnim merenjem dužine senke vertiklano postavljenog štapa (gnomona) u momentu sunčevog podneva. Učenici iz brojnih zemalja, medju kojima i iz Srbije, se udružuju i zajednički reprodukuju ono što je pre 2 200 godina opazio poznait grčki filozof i naučnik, koji je prvi predložio vrlo jednostavan i originalan metod merenja poluprečnika naše planete.

Vaši učenici mogu na ovom sajtu, tokom cele godine uz korišćenje 5 predloženih sekvenci, posmatrati senke i kretanje Sunca po nebeskom svodu i konstruisati svoje sopstvene merne instrumente. Mereći senku gnomona u vreme sunčevog podneva i razmenjujući posredstvom Interneta dobijene rezultate sa rezultatima svojih vršnjaka širom planete, oni mogu da izračunaju poluprečnik Zemlje.

Vaš rad tokom realizacije svih predviđenih sekvenci (detalji su dati na sajtu) će pratiti naučnici i pedagozi iz oblasti astronomije. Oni će vam odgovarati na postavljena pitanja i pomoći pri realizaciji predloženih aktivnosti. Tokom realizacije projekta moguće je uspostavljanje saradnje sa odeljenjima u Srbiji i drugim zemljama, kao i razmena dobijenih rezultata posredstvom Interneta.

Konačno, 21 juna, zahvaljujući simultanim merenjima egipatskih odeljenja (u Aleksandriji i Asuanu) učenici će moći da direktno reprodukuju istorijska iskustva koja su omogućila Eratostenu da izmeri poluprečnik Zemlje pre nešto više od 20 vekova !

- Upis je otvoren do kraja decembra.
- Projekat se realizuje u periodu : januar- juni
- Jezik : francuski / španski / engleski / italijanski / nemački / srpski
- Sve zemlje 
- Učesnci : od 3 do 8 razreda osnovne škole

Završeni projekti

Poslednja izmena : 07/11/2008
© Ruka u testu 2021