Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > > predlložite aktivnost
Predložite neku aktivnost

Internet sajt Ruka u testu  iako stavlja na raspolaganje stotinak naučnih aktivnosti ipak još ne obuhvata sve predviđene sadržaje školskih programa. Štaviše, čak je i poželjno da se jedan isti problem rešava na različite načine. Pomozite nam tako što ćete svojim originalnim predlogom obogatiti sajt.

Nemojte se ustručavati da nam pošaljete "nove aktivnosti". Da bi Vaš prilog bio postavljen na sajt, aktivnosti moraju biti u duhu IBSE metoda, tj., da u prvi plan ističu naučno istraživački pristup koji povezuje eksperimentisanje, saznavanje ali i vladanje jezikom.

Šta mora da sadrži Vaš predlog?

Neophodne informacije :

- koji je razred u pitanju i koje delove školskog programa aktivnost obuhvata,
- rezime u nekoliko redova,
- trajanje aktivnosti,
- listu neophodnog materijala,
- opis aktivnosti u formi koju Vi predlažete,
- ime i zanimanje autora, kao i njihovu adresu.

Možete nam poslati i vaše mišljenje ("Mišljenje nastavnika") u kome ćete iskazati svoje interesovanje za neku specifičnu aktivnost i/ili poteškoće sa kojima ste se suočili pri njenoj realizaciji, ili pak da je postavite u neki drugi kontekst (lokalne specifičnosti, projekat ...)


Kontakt :

Stevan Jokić, projekat Ruka u testu
Institut za nuklearne nauke VINČA
P.O.B. 522, 11001Beograd
0112455 041ili sjokic@vinca.rs

Poslednja izmena : 13/08/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2021